OpANAF nr. 3309 din 2017 privind modificarea anexei nr. 6 al OpANAF nr. 3698 din 2015 privind aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal

În vigoare de la 05 Decembrie2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 959  din 05.12.2017

Actul normativ modifică anexa nr. 6 al OpANAF nr.3698 din 2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal.

Anexa nr. 6 din OpANAF nr. 3698 din 2015 prezintă Formularul 050 „Cerere  de  înregistrare/modificare  a domiciliului  fiscal  al  contribuabilului“.
Cererea de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului se completează şi se depune de către
contribuabilii  care  solicită  înregistrarea/modificarea  domiciliului  fiscal,  cu  excepţia  cazului  în  care  contribuabilii îşi modifică domiciliul sau sediul social care reprezintă şi domiciliul fiscal.

Noutatea apare la completarea codului de identificare fiscală. La rândul 2 se completează cu:
– codul unic de înregistrare, pentru persoanele fizice şi juridice, precum şi pentru alte entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului, conform art. 82 alin. (1) lit. b) din Legea  nr.  207 din 2015  privind Codul  de procedură  fiscală;
– codul de înregistrare fiscală, pentru:
a) persoanele juridice, precum şi pentru asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu excepţia persoanelor juridice, precum şi a altor entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului, potrivit art. 82 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală;
b) persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau care exercită profesii libere, cu excepţia persoanelor fizice, precum şi altor entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului, potrivit art. 82 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală;
c) codul numeric personal atribuit, potrivit legii speciale, persoanelor fizice, altele decât cele care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau care exercită profesii libere, potrivit art. 82 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură fiscală.
Cererea se completează în două exemplare, un  exemplar  se  păstrează  de  contribuabil,  iar  celălalt  exemplar se  depune  la  organul  fiscal competent.

SURSA: BENTA CONSULT