OpANAF nr. 3300 din 16 Noiembrie 2017 privind modificarea și completarea OpANAF nr. 2011 din 2016 privind aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de TVA, potrivit prevederilor  art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227 din 2015 privind Codul Fiscal, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare

În vigoare de la 28 Noiembrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0938 din 28.11.2017

Actul normativ aduce o îmbunătățire a procedurii de reînregistrare în scopuri de TVA pentru acele societăți la care anterior a fost fie declarată inactivitatea fiscală, fie a fost anulat codul de înregistrare în scopuri de TVA de către autoritatea fiscală, în baza art. 316 alin. (11) din Codul fiscal, adoptat prin Legea nr. 227 din 2015.

Articol dă dreptul autorității fiscale să anuleze codul de înregistrare în scopuri de TVA în mai multe cazuri, dintre care amintim:
– administratorii sau după caz unii asociați sau persoana impozabilă are înregistrate în cazierul fiscal infracțiuni;
– persoana impozabilă este declarată inactivă fiscal;
– dacă persoana prezintă risc fiscal ridicat;
– dacă timp de 6 luni, persoana impozabilă nu a depus deconturi de TVA;
– dacă în deconturile de TVA depuse nu există achiziții sau vânzări în sfera TVA-ului.

Actul normativ analizat modifică și formularul 099 Cerere de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227 din 2015 privind Codul fiscal.
O persoană interesată poate să solicite reînregistrarea în scopuri de TVA prin depunerea formularului 099 dacă au fost înlăturate cauzele care au condus inițial la anularea codului de TVA.
Actuala procedură vine să reglementeze unele situații punctuale în cazurile care se pot întâlni în practică.

De exemplu: dacă autoritatea fiscală constată că respectiva societate prezintă un risc fiscal ridicat, atunci nu va respinge cererea contribuabilului fără să îi dea acestuia posibilitatea să își exprime un punct de vedere. Constatările întâlnirii dintre contribuabil și reprezentanții ANAF vor fi consemnate într-un proces verbal. Procedura dezvoltă elementele minime pe care le va cuprinde procesul verbal, cum ar fi: numele și prenumele reprezentantului organului fiscal, numele și
prenumele reprezentantului contribuabilului; informațiile și documentele analizate cu ocazia audierii, probele suplimentare considerate relevante de contribuabil, prezentate, etc.

SURSA: BENTA CONSULT