OpANAF nr. 3289 din 2017 privind modificarea şi completarea OpANAF nr. 3846 din 2015 privind aprobarea procedurilor de aplicare al art. 92 din Codul de procedură fiscală, privind aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

În vigoare de la 27 Noiembrie 2
Publicat în Monitorul Oficial nr. 929 din 27.11.2017

Actul normativ modifică și introduce o amplă procedură privind declararea inactivității unui contribuabil sau privind reactivarea fiscală a unui contribuabil declarat inactiv într-o perioada anterioară.
Acest temei normativ introduce câteva termene foarte clare și abia după depășirea acestor termene se trece la procedura efectivă de declarare a inactivității.
De exemplu, un contribuabil poate fi declarat inactiv fiscal dacă timp de 6 luni nu și-a îndeplinit obligațiile  pentru depunerea declarațiilor fiscale. Noua procedură obligă organul fiscal să notifice contribuabilul pentru nedepunerea declarațiilor, iar dacă contribuabilul nu respectă această obligație fiscală, după un termen de 15 zile de la notificare, se
poate începe procedura de declarare a inactivității fiscale.

Actul normativ enumeră punctual declarațiile fiscale pentru care se poate declara inactivitatea fiscală, în cazul nedepunerii acestora, astfel:
-100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“;
-112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“;
-101 „Declaraţie privind impozitul pe profit“;
-300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată“;
-301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată“;
-390 VIES „Declaraţie recapitulativă privind livrările/ achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri“;
-394 „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional“.

Pentru a fi declaraţi inactivi, contribuabilii trebuie să se afle într-una dintre următoarele situaţii mentionatede ordin, astfel:
a) se sustrag controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
b) organul fiscal central constată că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat;
c) inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerţului;
d) durata de funcţionare a societăţii este expirată;
e) societatea nu mai are organe statutare;
f) durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu social este expirată.
Ordinul stabilește și procedura de emitere şi comunicare a deciziei de declarare în inactivitate, precum și procedura privind reactivarea contribuabililor declaraţi inactivi.

Pentru a fi reactivaţi, contribuabilii declaraţi inactivi trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să îşi îndeplinească toate obligaţiile declarative prevăzute de lege;
b) să nu înregistreze obligaţii fiscale restante;
c) organul fiscal central care a propus reactivarea să constate că aceştia funcţionează la domiciliul fiscal declarat;
d) contribuabilii declaraţi inactivi trebuie să nu se mai afle în situaţia pentru care au fost declaraţi inactivi, conform menţiunilor înscrise în registrele în care au fost înregistraţi, precum și în nicio situație care ar putea conduce la inactivitate.

Actul normativ stabilește procedura de îndreptare a erorilor materiale pentru contribuabilii  declaraţi inactivi/reactivaţi, precum și procedura de emitere a Deciziei de îndreptare a erorii materiale.

SURSA: BENTA CONSULT