Monitorul Oficial nr. 1069 din 18.12.2018

OpANAF nr. 3105/2018 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Monitorul oficial nr. 1067 din 18.12.2018

   Prin OpANAF nr. 3040/2018 au fost extinse operațiunile prin care pot fi debitate conturile de split TVA pentru acele persoane sunt în sistemul de plată defalcată a TVA. Noile situații ce permit debitarea contului de TVA sunt:

a)      înfiinţarea popririi asupra disponibilităţilor băneşti, de către organele de executare silită competente;

b)      înfiinţarea popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi, de organele de executare silită competente;

c)      înfiinţarea popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorităţi sau instituţii publice, de către organele de executare silită competente;

d)     valorificarea bunurilor sechestrate/intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, de către organele de executare silită competente şi cele de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului;

e)      compensarea obligaţiilor reprezentând TVA de plată cu alte creanţe bugetare aprobate la restituire, în limita sumelor ce au fost compensate;

f)       alte situaţii în care TVA aferentă achiziţiilor de bunuri şi/sau servicii a fost achitată de titular dintr-un alt cont decât un cont de TVA sau prin alte instrumente/mijloace de plată, acesta neavând obligaţia efectuării plăţii din contul de TVA.

Prin OpANAF nr. 3105/2018 nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat se completează cu trei categorii de creanțe bugetare reglementate de Legea nr. 256/2018 pentru exploatarea zăcămintelor petroliere offshore.noile impozite și contribuții sunt:

–        Impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore;

–        Compensații aferente dreptului de trecere în schimbul limitării dreptului de folosință;

–        Despăgubiri acordate pentru pagube cauzate;

Aceste impozite și taxe vor fi declarate la bugetul de stat prin declarația 100.