OpANAF nr. 2927 din 2017 privind procedura şi condiţiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA

În vigoare de la 13 Octombrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 813 din 13.10.2017

Actul normativ analizeaza procedura de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA de către persoanele care aplică sau care vor aplica la sistemul de plată defalcată a TVA- ului prevăzut de OG nr. 23 din 2017 privind aprobarea sistemului de plată al TVA- ului.
Elementul central al procedurii constă în adoptarea formularului 310 – cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA, care va fi depusă la Autoritatea Fiscală însoțită de documentele justificative.
 1.  Cererea se poate depune, astfel:
– prin transmitere electronică de la distanță în secțiunea depunere declarații;
– în format electronic pe suport CD însoțită de formularul listat la registratura organului fiscal;
– prin poștă, cu transmitere catre organul fiscal a unui CD care sa conține cererea și documentele justificative. Cererea poate fi transmisă și în format de hârtie transmisă de catre contribuabil;

 2.  Cererea se prezintă sub forma electronică a unui fișier de tip XML disponibil în portalul ANAF, însoțită de un fișier cu extensia ZIP care conține documentele justificative anexate la cerere. Documentele anexate cererii trebuie să fie certificate de contribuabil ca fiind conforme cu originalul.

 3. Autoritatea fiscală are obligația să soluționeze cererea contribuabilului în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea acesteia. În cazul în care se ia decizia aprobării parțiale sau a respingerii cererii, contribuabilul este invitat la sediul organului fiscal pentru a da explicații suplimentare.

4. Situațiile pentru care se efectuează verificări de către organul fiscal sunt enumerate de art. 12 din OG nr. 23 din 2017, astfel:
– sumele rezultate ca urmare a unor corecții în urma unor erori materiale în procesul de plată se vor restitui în alt cont decât contul de TVA (art. 9 alin. 1 lit. e). Pentru această situație, actul normativ analizat impune ca documente justificative, prezentarea următoarelor documente: instrumente financiar bancare de plată, extrase de cont, facturi.
– sumele rezultate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a TVA- ului: cererea va fi însoțită de ordine de plată, extrase de cont, facturi, contracte și oricare alte documente care justifică respectiva solicitare;
– sumele transferate în contul curent al titularului de la aceeași unitate bancară sau unitate de trezorerie. În situația în care în perioada anterioară a fost alimentat contul de TVA cu o sumă transferată din contul curent, se permite restituirea acestei sume. Documentele justificative ca anexă a cererii, sunt extrasele de cont și documentele de plată din care să rezulte suma transferată din contul curent;
– sumele transferate în contul curent pentru acele persoane care au obligația să aibă un cont de TVA și nu au obligații restante la plata TVA- ului. Cererea va fi aprobată în baza informațiilor avute de organul fiscal, în funcție de modificările din vectorul fiscal;
– sumele reprezentând TVA- ul achitat în numerar, când plățile cu numerar depășesc încasările în numerar. Se va anexa la cererea de restituire, documentele care atestă plățile în numerar, respectiv documentele care atestă plățile cu cardul din contul curent, cum ar fi: facturi, bonuri fiscale, declarații vamale și alte documente de plată;