OpANAF nr. 2899 din 2017 privind aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal  al TVA –ului şi a modelului şi conţinutului unor formulare

În vigoare de la 10 Octombrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 802 din 10.10.2017

Actul normativ aduce o îmbunătățire a legislației privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, respectiv abrogă procedura de anulare a codului de TVA pentru societățile aflate în inactivitate, înregistrate la Registrul Comerțului.
Anularea înregistrării în scopuri de TVA pentru societățile care nu au depus deconturi de TVA într-o perioadă de 6 luni consecutive, pentru persoanele impozabile care au perioada fiscală de o luna sau două trimestre consecutive, pentru societățile care au perioada fiscală trimestriala, se completează și se detaliază pentru cazul în care aceste societăți aplică sistemul de TVA la încasare.
La anularea înregistrării în scopuri de TVA, se va face și radierea societății din Registrul persoanelor care aplică sistemul de TVA la încasare.

Se păstrează procedura anulării înregistrării în scopuri de TVA pentru celelalte cazuri prevăzute de Codul fiscal in urmatoarele situatii:
– la declararea inactivității fiscale a societății;
– cand administratorii sau după caz asociațiile sau persoanele juridice, înregistrează în cazierul fiscal contravenții sau infracțiuni prevăzute de legislația economică, ca motive de anulare a codului de TVA;
– cand timp de 6 luni în deconturile de TVA depuse nu s-au înregistrat tranzacții în sfera TVA-ului;
– cand societatea înregistrează risc fiscal.

Sursa: Benta Consult