OpANAF nr. 2779 din 2017 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului 110 „Declaraţie de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reţinut la sursă“

În vigoare de la 06 Octombrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0793 din 06.10.2017

 Potrivit art. 170 din Codul de procedură fiscală, în situația în care plătitorul unui venit reține și achită la buget un impozit mai mare decât cel datorat, această sumă se va regulariza cu bugetul de stat prin depunerea unei declarații/cereri de restituire.
Exemplul cel mai concret este reținerea unui impozit datorat de nerezidenți pentru veniturile din România cu un procent de 16%, unde ulterior, nerezidentul va prezinta certificatul de rezidență fiscală prin care se aplică o impozitare mai favorabilă existentă în convenția semnată între România și statul unde nerezidentul este înregistrat.
Sumele restituite de către plătitorul de venit se regularizează cu obligații fiscale de același tip datorate în perioada în care s-a efectuat restituirea.
Regularizarea se face în cadrul perioadei de prescripție fiscală, chiar dacă a existat o inspecție fiscală aferentă respectivului impozit, conform art. 170 alin. (3) din  Codul de procedură fiscală.
Prin formularul 110 – Declarație de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit, se aprobă procedura practică de realizare a restituirii/regularizării impozitului achitat în plus.
Formularul funcționează ca un instrument de regularizare a unor obligații curente, iar prin regularizare se înțelege diminuarea obligației curente de plată din perioada actuală cu suma care se achită beneficiarului de venit si funcționează ca și cerere de restituire când obligațiile din perioada curentă sunt mai mici decât suma de plată datorată beneficiarului de venit.
Formularul 110 se depune ori prin mijloace electronice la distanță, ori pe suport CD însoțit de formatul pe hârtie depus la registratura Autorității Fiscale.
Fac obiectul acestei proceduri impozitele datorate la bugetul de stat declarate inițial prin formularul 100, respectiv cele declarate la bugetul de stat prin formularul 112 (impozitele aferente veniturilor din salarii și sumele aferente asigurărilor sociale).
Dacă se regularizează mai multe categorii de impozite în aceeași perioadă, se va depune o singură cerere defalcată pe fiecare categorie bugetară solicitată la restituire.