OpANAF nr. 2743 din 2017 privind aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare a formularului (086) „Notificare privind opţiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA- ului“

În vigoare de la 26 Septembrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0763 din 26.09.2017

Prin OG nr. 23 din 2017, publicată în Monitorul Oficial din 31 august 2017, a fost reglementat sistemul de plată defalcată a TVA-ului, cunoscut în limbajul cotidian ca Split TVA.
Acest sistem poate fi aplicat opțional în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017 și (în lipsa altor modificări legislative) devine obligatoriu începând cu 1 ianuarie 2018.
Vor aplica sistemul Split TVA toate instituțiile publice, toate persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal (fie că sunt societăți, fie că sunt persoane fizice autorizate) și societățile neînregistrate în scopuri de TVA, când achită facturile către furnizorii înregistrați în scopuri de TVA.
Sistemul nu se aplică la persoanele fizice obișnuite și la persoanele care desfășoară activități independente neînregistrate în scopuri de TVA.
În cazul în care o persoană impozabilă optează pentru aplicarea sistemului de plată defalcată a TVA-ului în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017, beneficiază de urmatoarele facilități fiscale:
– o reducere cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor aferente trimestrului IV al anului fiscal 2017. În cazul plătitorilor de impozit pe profit care au obligaţia de a declara şi de a plăti impozitul pe profit anual cu plăţi anticipate, 5% se aplică la plata anticipată aferentă trimestrului IV al anului fiscal 2017, iar în cazul celor care au obligaţia de a declara şi de a plăti impozitul pe profit anual, 5% se aplică la o pătrime din impozitul pe profitul datorat pentru anul fiscal 2017. Pentru plătitorii de impozit pe profit, reducerea se înscrie în mod distinct în declaraţia anuală de impozit pe profit;
– pentru contribuabili care au debite restante a TVA-ului, la data de 30 septembrie se acordă anularea penalității de întârziere și suspendarea operațiunii de executare silită, dacă se achită până la data de 21 decembrie 2017 inclusiv, atât debitele restante, cât și debitele curente pentru TVA.

Actul normativ reglementează Formularul 086 „Notificare privind opţiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA-ului“ prin care o persoană interesată, aflată în sfera de aplicare a sistemului de plății defalcate a TVA-ului poate să opteze pentru acest sistem. Formularul se completează în două exemplare si se poate transmite la autoritatea fiscala, fie la registratură, fie prin poșta.
Autoritatea fiscală va ține registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA-ului. Autoritatea fiscală va înscrie în acest registru persoanele care au optat pentru plata defalcată a TVA-ului în termen de maxim 3 zile de la depunerea opțiunii.
Începând cu ziua următoare înscrierii în registru, persoana care a optat pentru acest sistem de TVA, va aplica sistemul.
Ca și obligație colaterală, această persoană trebuie să notifice clienții și furnizorii privind contul de TVA  pe care îl deține.
Notificarea poate fi făcută direct ca mențiune pe facturile emise sau poate fi făcută printr-un înscris separat, întrucât legea nu a prevăzut o procedură expresă.