OpANAF nr. 2670/2017 privind aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea pentru amânarea plăţii taxelor la import datorate, în legătură cu două sau mai multe operaţiuni vamale

În vigoare de la 15 Septembrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0744 din 15.09.2017

Prevederile art. 110 – 111 coroborat cu art. 105 și art. 95 din Codul vamal al Uniunii Europene adoptat prin Regulamentul 952/2013 permite unui importator să obțină o amânare a plății taxelor vamale cu până la 30 zile din momentul punerii bunurilor în liberă circulație pe teritoriul Comunității Europene, cu respectarea unei proceduri și
respectarea unei condiții. Principala condiție este ca acest importator să garanteze plata taxelor vamale.
Autoritățile române au transpus în legislația națională procedura de amânare a plăților pentru taxele vamale, când  acestea sunt aferente, pentru două sau mai multe operațiuni de import.
Un importator autorizat interesat va depune o cerere la autoritatea vamală.

Formatul cererii este reglementat de Anexa A din Titlul II din Regulamentul nr. 2447/2015. la această cerere se anexează:
a) autorizația pentru utilizarea unei garanții globale;
–  această autorizație trebuie să fie validă, iar procedura de obținere este reglementată distinct.
b) documente justificative care să sprijine cererea utilizatorului interesat.
–  aceeași procedură justifică modul de aprobare sau respingere a cererii importatorulu