OpANAF  nr. 2372 din 2017 privind aprobarea modelului, conţinutului, precum şi a instrucţiunilor de completare a formularului (700) “Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal”, cod 14.13.01.10.01

În vigoare de la 18 Septembrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0747 din 18.09.2017

Începând cu 1 ianuarie 2018, pentru înregistrarea contribuabililor la autoritatea fiscală, se va utiliza un formular unic – Formularul 700 „Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal”.
Același formular se va utiliza și pentru declararea modificărilor fiscale intervenite ulterior.
Pornind de la ipoteza de lucru că nu se modifică legislația, termenul de depunere a Declarației 700 este de 30 zile de la înființarea contribuabilului, 15 zile pentru declararea modificărilor intervenite ulterior, iar pentru declararea sediilor secundare termenul este de 30 zile.
Formularul se poate depune doar prin mijloace electronice de transmitere la distanță (nu se mai depune la registratura autorității fiscale).

Formularul înlocuiește începând cu anul 2018, următoarele declarații de înregistrare fiscală:
-Formular 010 „Declarație de înregistrare fiscală pentru persoanele juridice”;
-Formular 013 „Declarație de înregistrare fiscală pentru nerezidenții care dețin sedii permanente în România”;
-Formular 015 „Declarație de înregistrare fiscală pentru nerezidenții care au obligații fiscale în România, dar nu dețin un sediu permanent în România”;
-Formular 016 „Declarație de înregistrare fiscală pentru persoanele juridice străine, unde conducerea se face din România;
-Formular 020 „Declarație de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice române/străine care dețin un cod numeric personal;
-Formular 030 „Declarație de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice care nu dețin un cod numeric personal”;
-Formular 040 „Declarație de înregistrare fiscală depus de entitățile publice”;
-Formular 070 „Declarație de înregistrare fiscală depus de persoanele fizice care desfășoară activități independente sau profesii libere”.

Procedura de depunere după 1 ianuarie 2018, ține cont de calitatea contribuabilului care poate să fie unul nou înființat sau unul care exista deja la această dată.
Dacă contribuabilul este nou înființat atunci Formularul 700 se va utiliza pentru declararea vectorului fiscal.
Dacă contribuabilul exista la începutul anului 2018, în acest caz, Formularul 700 se depune cu ocazia modificărilor survenite în vectorul fiscal al contribuabilului.
În acest caz se vor utiliza datele declarate anterior prin celelalte declarații de înregistrare fiscală/mențiuni depuse anterior de contribuabil, care nu mai au aplicabilitate.