OpANAF nr. 2326 din 2017 privind declaraţiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanță

În vigoare de la 7 August 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0649 din 07.08.2017

Actul normativ stabilește declaraţiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin  sisteme electronice de transmitere la distanţă.

Începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2018, următoarele declaraţii fiscale se transmit  obligatoriu electronic:
-100  “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs;
-101   “Declaraţie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04;
-120   “Decont privind accizele”, cod 14.13.01.03;
-205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/I;
-207 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi”, cod 14.13.01.13/v.n;
-208 “Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.01.13/10i;
-300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”, cod 14.13.01.02;
-301 “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”, cod 14.13.01.02/s;
-307 “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”, cod 14.13.01.02/t.a;
-311 “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, cod:14.13.01.02/c.a.
-390 VIES “Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare” cod 14.13.01.02/r;
-394 “Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA” cod 14.13.01.02/f;
-710 “Declaraţie rectificativă”, cod 14.13.01.00/r.

Declarațiile se vor depune astfel electronic, indiferent dacă persoana care le depune este o societate, o organizație fără scop patrimonial sau o persoană fizică ce desfășoară activități independente – profesii libere.
Se recomandaacestor persoane fie să obțină din timp semnătura electronică, fie să urmărească cu atenție data expirării certificatului digital.