OpANAF nr. 2323/2018 pentru aprobarea termenului de emitere şi transmitere a deciziilor de impunere privind stabilirea contribuţiilor de asigurări sociale datorate de      persoanele fizice pentru anii 2016 şi 2017

 

OpANAF nr. 2343/2018 pentru completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale

 Monitorul Oficial nr. 854 din 09 octombrie 2018

   OpANAF 2323/2018 se adresează persoanelor fizice ce au realizat venituri extra salariale în anii 2016 și 2017 pentru care se datorează contribuție la asigurările sociale – pensii.

Actul normativ analizat astăzi stabilește că deciziile de impunere aferente anilor amintiți vor fi emise și transmise de organul fiscal până în data de 30.10.2018.

Din punctul de vedere al plății foarte recent (09.10.2018), a fost publicată OUG nr. 89/2018 ce modifică termenul de plată în sensul extinderii acestuia. Scadența contribuției la pensii pentru cei doi anii este data de 30.06.2019. Legiuitorul acordă și o bonificație de 10% pentru plata contribuțiilor până în data de 15.12.2018.

Reținem faptul că această bonificație se acordă direct la momentul plății prin reducerea sumei de plată datorată de către bugetul de pensii.

OpANAF nr. 2343/2018 aduce o singură modificare în sensul că se extinde categoria actelor normative fiscale ce pot fi emise în mod automat fără să fie necesară semnătura și ștampila autorității fiscale.

Începând cu data prezentului act normativ, notificarea emisă de organul fiscal pentru direcționarea sumelor reprezentând 2% din impozitul pe salarii și din impozitul pe venitul din pensii, poate fi emisă de către unitatea de imprimare rapidă fără semnătură și ștampilă.

Toate celelalte acte normative ce pot fi emise de către unitatea de imprimare masivă fără să fie necesară semnătura și ștampila sunt reglementate de OpANAF nr. 1155/2016 cu modificări ulterioare.