OpANAF nr. 223 din 2018 privind aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare a formularului (086) „Notificare privind aplicarea/renunţarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA- ului“.

În vigoare de la 02 Februarie 2018
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0106 din 02.02.2018

Actul normativ se adresează operatorilor economici care aplică sistemul de plată defalcată a TVA- ului. Cu această ocazie se modifică și Formularul 086 „Notificare privind aplicarea/renunţarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA”.
Acest formular va fi utilizat în condițiile OG nr. 23 din 2017 privind sistemul de plată defalcată a TVA- ului.
Formularul se utilizează la aplicarea prin opțiune a sistemul de plată defalcată a TVA- ului și la ieșirea din sistem atunci când sunt îndeplinite condițiile de ieșire.
Un operator economic înregistrat în scopuri de TVA, poate să opteze pentru aplicarea sistemului de plată defalcată a TVA-ului depunând această notificare. Pentru perioada în care aplică sistemul de plată defalcată a TVA- ului, beneficiază de o reducere cu 5% a impozitului pe profit sau a impozitului pe venitul microîntreprinderii (facilitatea se acordă doar plătitorilor de impozit pe profit și microîntreprinderilor).

Persoana care a optat pentru sistemul de plată defalcată a TVA- ului, poate să renunțe la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA- uluila sfârșitul anului fiscal, dar nu mai devreme de un an de la data la care a fost înscrisă în registrul persoanelor care aplică sistemul de plată defalcată a TVA- ului.

Dacă suntem în situația în care operatorul economic aplică sistemul de plată defalcată a TVA- ului pentru că a înregistrat obligații restante la TVA fie cu data de 31 decembrie, fie ulterior, va putea să renunțe la aplicarea sistemului de SplitTVA după 6 luni de la data la care nu mai înregistrează datorii la buget pentru TVA.
Dacă suntem în situația în care un operator economic aplică sistemul de plată defalcată a TVA- ului pentru că se află în sfera legislației privind insolvența, va putea să iasă din sistemul de plată defalcată a TVA-ului după 6 luni de la ieșirea din insolvență.

SURSA: BENTA CONSULT