OpANAF nr. 2117/2018 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare a situaţiei fiscale personale

 

Publicat in Monitorul Oficial nr.766 din 5 septembrie 2018

Prezentul act normativ adoptă formularele și procedura aplicabilă în inspecțiile realizate față de persoanele fizice, ce nu și-au declarat veniturile, cunoscute în practica de zi cu zi ca persoane cu averi nedeclarate.

Procedura realizării verificării la nivelul persoanei fizice este reglementată de art. 138 din Codul de procedură fiscală, iar persoanele fizice la care autoritatea fiscală identifică o diferență de venituri nedeclarată de mai mult de 10%, însă nu mai puțin de 50.000 lei, pot face obiectul unei inspecții de specialitate.

În acest sens, autoritatea fiscală selectează pe baza analizei de risc, persoanele ce se încadrează în sfera contribuabililor ce nu și-au îndeplinit obligația declarării și plății impozitului și decide efectuarea verificărilor de specialitate.

Din punct de vedere procedural, efectuarea unei inspecții de specialitate la nivelul persoanei fizice începe prin comunicarea Avizului de verificare cu termen de minim 15 zile înainte de începerea verificării.

În termen de 60 de zile de la comunicarea Avizului de verificare, persoana fizică are obligația să depună Declarația de patrimoniu, iar datele din această declarație sunt elementele cheie în stabilirea sau justificarea impozitului/scutirii de impozit.

Desigur, procedura este mult mai amplă în sensul că presupune etape de lucru, iar ordinul analizat astăzi adoptă formularele necesare.

Aceste formulare sunt următoarele:

a)      Aviz de verificare;

b)      Ordin de serviciu;

c)      Minuta întâlnirii;

d)     Notă explicativă;

e)      Proces-verbal;

f)       Invitaţie;

g)      Decizie de suspendare a verificării situaţiei fiscale personale;

h)      Raport de verificare fiscală;

i)        Decizie de încetare a procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale;

j)        Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar în cadrul verificării situaţiei fiscale personale;

k)      Decizie de reverificare;

l)        Dispoziţie privind măsurile stabilite în cadrul procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale;

m)    Proces-verbal de ridicare/restituire înscrisuri.