Monitorul oficial nr. 673 din 13 August 2019

Actul normativ analizat se adresează contribuabililor ce datorează o sumă de bani către buget pentru care începe mecanismul fiscal al executării silite. Executarea silită începe prin emiterea somației de plată, iar termenul de plată al unei sume comunicată prin somație este de 15 zile de la comunicarea acestora, conform art. 230 din codul de procedură fiscală. După trecerea cestui termen, autoritatea fiscală este în măsură să treacă la procedurile de executare silită, iar metoda cea mai des întâlnită este poprirea conturilor bancare ale debitorului.

Procedura instituie termenele în care vor fi poprite conturile bancare ale debitorilor în funcție de mărimea acestora, astfel:

 1. Contribuabili mari
 2. Contribuabili mijlocii
 3. Contribuabili mici și alte categorii de debitori
 4. Debitori persoane fizice

Pentru contribuabilii mari înființarea popririlor aspra disponibilităților bănești se vor dace în următoarele termene:

 • 15 zile de la emiterea somației pentru obligații bugetare neachitate cu sumă mai mare de 40.000 lei;
 • În termen de 90 de zile de la comunicarea somației pentru obligații bugetare neplătite între 20.000 lei și 40.000 lei;
 • În termen de 180 de zile de la comunicarea somației pentru obligații restante cu sume între 3.000 lei și 20.000 lei.

Pentru debitorii contribuabili mijlocii, înființarea popririi asupra disponibilităților bănești se va face în următoarele termene:

 • 15 zile de la emiterea somației pentru obligații bugetare neachitate cu sumă mai mare de 40.000 lei;
 • În termen de 90 de zile de la comunicarea somației pentru obligații bugetare neplătite între 10.000 lei și 40.000 lei;
 • În termen de 180 de zile de la comunicarea somației pentru obligații restante cu sume între 1.500 lei și 10.000 lei.

Pentru contribuabilii mici și late categorii de debitori termenul de emitere al popririi asupra disponibilităților bănești este:

 • 15 zile de la emiterea somației pentru obligații bugetare neachitate cu sumă mai mare de 10.000 lei;
 • În termen de 90 de zile de la comunicarea somației pentru obligații bugetare neplătite între 5.000 lei și 10.000 lei;
 • În termen de 180 de zile de la comunicarea somației pentru obligații restante cu sume între 500 lei și 5.000 lei.

Pentru debitori persoane fizice termenul de înființare al popririlor asupra disponibilităților bănești este:

 • 15 zile de la emiterea somației pentru obligații bugetare neachitate cu sumă mai mare de 20.000 lei;
 • În termen de 90 de zile de la comunicarea somației pentru obligații bugetare neplătite între 1.000 lei și 2.000 lei;
 • În termen de 180 de zile de la comunicarea somației pentru obligații restante cu sume între 100 lei și 1.000 lei.

În situația în care debitorul bugetar a notificat organul fiscal privind intenția de mediere, termenele enumerate mai sus se prorogă în mod corespunzător față de situația consemnată în procesul verbal de mediere.