OpANAF  nr.  1964/2017  privind aprobarea  formularului  630 – Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale

În vigoare de la 17 Iulie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 564 din 17.07.2017

Actul normativ adoptă decizia de impunere anuală pentru plata contribuției de asigurări de sănătate și contribuție la pensii pentru acele persoane la care calculul este făcut de autoritatea fiscală  Principalele categorii de persoane aflate în sfera utilizării formularului sunt persoanele fizice ce efectuează activități independente și profesii libere, persoanele ce realizează venituri din activități agricole, persoanele fizice ce realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor, respectiv persoanele fizice ce realizează venituri din investiții sau din alte surse când aceste venituri sunt singurele obținute de contribuabil.
In funcție de situația fiecărei persoane, plățile la contribuția la sănătate și mai recent plățile la contribuția la pensie, pentru persoanele ce desfășoară activități independente s-au realizat prin plățile trimestriale anticipate. Formularul 630 se utilizează pentru regularizarea diferențelor de plată potrivit art. 152 alin. (6) din Codul  fiscal coroborat cu art. 175 alin. (4) din Codul fiscal, plata contribuției la pensie și a contribuției la sănătate de către persoanele aflate în sfera Formularului 630 se efectuează în termen de cel mult 60 zile de la data comunicării deciziei de impunere.