OpANAF nr. 1960/2018 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi continutului unor formulare.

Potrivit art. 435 alin. (3) – (4) din Codul fiscal, operatorii economici care distribui și comercializează atât în sistem en detail, cât și în sistem en gros produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili sunt obligați să dețină un atestat de comercializare și distribuție a acestor produse.

Procedura de autorizare este aprobată prin Ordin al președintelui ANAF. În acest moment, procedura este aprobată prin OpANAF 1849/2016, cu modificări ulterioare.

Procedura anterioară era diferențiată în funcție de tipul modelului de activitate al operatorului economic, respectiv:

a)Operatori economici ce aveau activitate de depozitare și, ulterior, distribuție. De exemplu, un agent economic ce deține un bazin de depozitare putea să achiziționeze o cantitate mai mare de combustibil, iar din rezervor, ulterior, efectua vânzări către alți beneficiari;

b)Activitate economică de distribuție și comercializare a produselor energetice fără depozitare. Este cazul unei societăți ce deține cisterne de transport combustibili ce se aprovizionează de la o rafinărie, transportă combustibilul cu ajutorul cisternei direct la clientul societății fără să efectueze depozitarea.

Actuala procedură reglementată prin OpANAF nr. 1960/2018 abrogă obținerea atestatului de către operatorii economici ce au activitate de distribuție produse energetice fără depozitare.

Un operator economic interesat să obțină atestatul de distribuție și comercializare în sistem en gros a produselor energetice trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

– să aibă înscrisă în obiectul de activitate, potrivit Clasificării activităţilor din   economia naţională – CAEN, activitatea de comercializare în sistem angro de   produse energetice şi dovada înregistrării punctului de lucru pentru care se   solicită înregistrarea;

– societatea nu este declarată inactivă fiscal şi este în funcţiune;

– să prezinte certificatul de cazier judiciar al administratorului societăţii, în care      să nu se regăsească înscrise sancţiuni penale din hotărâri judecătoreşti      rămase definitive privind infracţiuni de abuz de încredere, infracţiuni de fals,   înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în   România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut   domiciliul/rezidenţa în ultimii 5 ani;

– depozitul angro trebuie să fie dotat cu rezervoare verificate metrologic care   să permită în orice moment determinarea stocurilor faptice;

– depozitul angro trebuie să fie dotat cu sisteme de gestiune a stocurilor, conectate   cu rezervoarele de carburanţi, care să permită monitorizarea mişcării produselor   energetice şi determinarea în orice moment a cantităţilor intrate, ieşite, precum şi   a stocurilor, pe fiecare tip de produs energetic şi furnizor;

– depozitul angro trebuie să fie dotat cu un sistem de supraveghere video a   rezervoarelor, a zonelor de descărcare/încărcare şi a plăcuţelor de înmatriculare a   mijloacelor de transport care asigură aprovizionarea. Stocarea imaginilor   înregistrate se face pe o durată de minimum 20 de zile;

– să deţină spaţii de depozitare corespunzătoare, în proprietate sau folosinţă –   contract de locaţiune, contract de comodat sau cu orice titlu legal.

Foarte important: operatorii economici care au fost înregistrați să distribuie și să comercializeze în sistem en gros fără depozitare produse energetice au dreptul ca în termen de 90 zile de la data aprobării prezentului ordin să solicite obținerea unui nou atestat. Desigur, trebuie să îndeplinească actualele condiții, adică, trebuie să dețină spații de depozitare și celelalte condiții.

De reținut: și operatorii economici ce au activitate de comerț en gros cu băuturi alcoolice și tutun prelucrat vor urma același tip de procedură în sensul că nu mai este permisă obținerea atestatului de distribuție în comerțul en gros fără existența depozitului, dar au dreptul ca în termen de 90 zile să depună o cerere de reautorizare îndeplinind condițiile din actualul temei normativ, respectiv:

  • să deţină spaţii de depozitare corespunzătoare, în proprietate sau folosinţă, în baza unui contract de locaţiune, contract de comodat sau cu orice titlu legal;
  • să aibă înscrise în obiectul de activitate, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare, activitatea de comercializare şi distribuţie angro a băuturilor alcoolice şi/sau activitatea de comercializare şi distribuţie angro a produselor din tutun;
  • să se doteze cu mijloacele necesare depistării marcajelor false sau contrafăcute, în cazul comercializării de produse supuse marcării;
  • societatea să nu fie declarată inactivă fiscal şi să fie în funcţiune;
  • să prezinte certificatul de cazier judiciar al administratorului societăţii, în care să nu se regăsească înscrise sancţiuni penale din hotărâri judecătoreşti rămase definitive privind infracţiuni de abuz de încredere, infracţiuni de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidenţa în ultimii 5 ani.