OpANAF nr. 1817/2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2015 privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale şi a activităţilor preliminare acesteia

În vigoare de la 30 Iunie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 27.06.2017

OpANAF nr. 1817/2017 modifică procedura de acordare a competenței legale unor persoane ce vor efectua activități de verificare preliminară a situației persoanelor fizice ce sunt supuse inspecției. Ca regulă generală, competența pentru efectuarea unei proceduri de inspecție este acordată „Direcției generale control venituri persoane fizice”, conform OpANAF 3695/2015 – direcție ce este considerată organ fiscal competent pentru verificarea situației fiscale a persoanei fizicela nivelul țării.
Prin actul normativ analizat se acordă competență legală pentru efectuarea verificării situației fiscale personale sau în vederea efectuarii activităților preliminare de verificare fiscală organelor fiscale în a căror rază teritorială își are domiciliul persoana fizică supusă verificării.
Reamintim faptul că o persoană fizică poate fi supusă unei verificări fiscale dacă organul fiscal central constată o diferență semnificativă între veniturile declarate de persoana fizică și veniturile estimate de autoritatea fiscală. Prin diferență semnificativă înțelegem o diferență mai mare de 10% din veniturile declarate, dar nu mai puțin de 50.000 lei.
Persoana fizică are un termen de 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare să prezinte documente justificative sau alte clarificări pentru situația sa fiscală. Persoana fizică supusă verificării are obligația să depună o declarație de patrimoniu și de venituri în același termen de 60 de zile, când această declarație este solicitată, de obicei împreună cu avizul de verificare.