OpANAF pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic 

Prin OpANAF nr. 1612/2018 se adoptă nomenclatorul obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic începând cu data de 01 iulie 2018. Un număr de 46 de impozite și contribuții sunt în sfera nomenclatorului si fac obiectul plăților în contul unic.

Acest nomenclator este structurat pe categoria tipurilor de obligații fiscale în funcție de bugetul către care se plătesc impozitele și contribuțiile datorate de contribuabili, astfel:
a)Impozite datorate la bugetul de stat
b)Contribuții datorate bugetului asigurărilor sociale de stat
c)Contribuții datorate fondului unic de asigurări de sănătate

Dintre impozitele plătite către bugetul de stat, amintim: impozitul pe venitul din salarii, impozitul pe profit, Impozitul pe dividende, impozitul pe venitul microîntreprinderii, impozitul pe venitul din dreptul de autor, impozitul pe venitul din premii, impozitul pe venitul realizat de nerezidenți, impozitul pe venitul din jocuri de noroc, impozitul specific.

Dintre contribuțiile datorate către bugetul asigurărilor sociale achitate în contul unic, amintim: contribuția de asigurări sociale datorate de salariați, contribuția de asigurări sociale datorată de unele persoane ce realizeazăvenituri din drepturi de autor, contribuția de asigurări sociale datorată de unele persoane ce realizează activități sportive.

Dintre obligațiile de plată la fondul unic de asigurări sociale de sănătate plătite în contul unic, amintim: contribuția la asigurările de sănătate datorate de salariați, contribuția la asigurările sociale de sănătate datorate de unele persoane fizice ce realizează venituri din dreptul de autor, contribuția de asigurări de sănătate datorată de unele persoane fizice ce desfășoară activități sportive, contribuția la asigurările de sănătate datorate de persoanele ce realizează venituri din arendă.

Vă recomandăm să verificați conturile de trezorerie când efectuați plățile aflate în nomenclatorul aprobat prin recentul ordin ținând cont de aplicarea acestuia de la 01 iulie 2018.

sursa: Benta Consult