Monitorul oficial nr. 452 din 05.06.2019

 

Prin OUG nr. 26/2019 publicată în Monitorul oficial 309 din 19.04.2019 au fost nuanțate câteva aspecte privind plata contribuției la sănătate de către persoanele fizice ce realizează venituri extrasalariale sau de către persoanele fizice ce nu realizează venituri, dar optează pentru plata contribuției la sănătate, plată ce conferă calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate.

Potrivit acestui act normativ, pot opta pentru plata contribuției la sănătate și persoanele fizice ce au realizat venituri extrasalariale pentru care nu se datorează contribuția la sănătate prin efectul legii.

Pentru persoanele care nu realizează venituri sau realizează venituri extrasalariale într-un plafon mai mic de 12 salarii minime brute, se păstrează dreptul de a fi asigurat în sistemul public de sănătate și se diferențiază suma de plată a contribuției la sănătate în funcție de data depunerii declarației unice, astfel:

Pentru persoanele care depun declarația unică până la data de depunere prevăzută în Codul fiscal – 15 martie din anul următor, baza de calcul a contribuției la sănătate o reprezintă valoarea a 6 salarii minime brute.

Dacă declarația este depusă ulterior termenului până la care trebuia depusă declarația unică, atunci baza de calcul a contribuției la sănătate este numărul de luni rămase din anul respectiv la care se adaugă numărul de luni din anul următor până la data depunerii declarației, inclusiv luna depunerii declarației.

De asemenea, prin OUG nr. 26/2019 s-a modificat regimul fiscal al veniturilor realizate de zilieri. Acestea sunt supuse impozitului pe venit de 10% și contribuției la pensii în procent de 25%. Veniturile realizate de zilieri nu sunt supuse contribuției la sănătate, însă zilieri au dreptul să se asigure în sistemul public de sănătate, urmând procedurile mai sus amintite.

OpANAF nr. 1437/2019 modifică modelul declarației unice și procedura de depunere în sensul dat de OUG nr. 26/2019. În cadrul secțiunii C privind asigurările de sănătate se introduce rubricația pentru:

  • Persoane ce nu realizează venituri, dar optează pentru plata contribuției la sănătate;
  • Persoane ce realizează venituri extrasalariale și depășesc plafonul, veniturile sunt scutite de plata contribuției la sănătate.