OpANAF nr. 1369/2019 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificaţiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă în anul 2018 a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, precum şi pentru plata cu anticipaţie a obligaţiilor fiscale declarate în anul 2018 prin declaraţia unică.

Monitorul Oficial nr 470 din 12.06.2019

Actul normativ adoptă procedura efectivă de înregistrare în fișa de contribuabil a bonificațiilor acordate persoanelor fizice ce au depus declarația unică pentru anul 2018.

Astfel, pentru depunerea declarației unice prin mijloace electronice până la data de 31 iulie 2018 s-a acordat o bonificație de 5%, iar pentru plata sumelor până pe 15 decembrie se acordă o bonificație de 5%.

OpANAF nr. 1369/2019 stabilește că bonificația se acordă din oficiu de către organul fiscal. Astfel, se va edita din aplicația informatică o listă cu contribuabilii persoane fizice ce cuprinde datele de identificare, dacă s-a depus electronic declarația, sumele plătite până în 15 decembrie 2018, valoarea bonificației.

Compartimentul cu atribuții din cadrul organului fiscal central întocmește un referat prin care se propune aprobarea bonificațiilor și scăderea din evidența pe contribuabil a valorii bonificațiilor.

Împreună cu acest referat pentru fiecare persoană fizică din lista cu bonificațiile se va emite:

  • Un borderou de scădere sau adăugare a obligațiile fiscale;
  • decizie de constatare a acordării bonificațiilor.

De asemenea, pot exista situații în care nu sunt îndeplinite condițiile de acordare a bonificației. În acest caz, doar contribuabilii ce utilizează spațiul privat virtual vor fi notificați.

În ceea ce privește decizia de acordare a bonificației, aceasta se întocmește în două exemplare: un exemplar se comunică persoanei fizice și celălalt exemplar se păstrează la dosarul fiscal.

Actul normativ instituie o serie de proceduri aplicabile pentru bonificațiile aferente plăților asigurărilor sociale cu termen de plată 31 iulie 2019.

În situația în care un contribuabil a achitat în anul 2018 impozitul în valoare integrală și a avut dreptul la primirea de bonificații, acesta are dreptul la restituirea bonificațiilor.

Procedura este cea prevăzută de art. 168 din Codul de procedură fiscală.