Monitorul oficial nr. 109 din 12.02.2019 

    Actul normativ aprobă procedura declarării contractelor de chirie, arendă, locație de gestiune, denumite generic contracte de locațiune, la Autoritatea fiscală.

Declararea acestor contracte nu este obligatorie, fiind la latitudinea proprietarului de drept. Posibilitatea declarării contractelor la Autoritatea fiscală este prevăzută de art. 1798 din Codul civil.

În momentul în care, un contract de locațiune întocmit sub semnătură privată este înregistrat la organul fiscal, acesta este titlu executoriu pentru plata chiriei la termenul și în condițiile stabilite în contract.

Ordinul instituie modelul cererii de înregistrare a contractelor de locațiune, precum și modelul registrului contractelor de locațiune. Persoanele interesate depun cererea la organul fiscal unde persoana juridică este înregistrată ca plătitor de impozite și taxe sau în cazul persoanelor fizice la organul fiscal, unde persoana fizică își are domiciliul.

În cazul în care proprietarul imobilului este persoană nerezidentă, cererea de înregistrare a contractului se depune la organul fiscal din raza teritorială unde se află imobilul.

Cererea se va depune însoțită de o copie a contractului de locațiune.

Cererea poate fi depusă fie la registratura organului fiscal, fie prin transmitere electronică. În cazul în care se depune la registratură în format hârtie, aceasta trebuie să fie în două exemplare.

Modificările aduse contractului de locațiune sau încetarea acestuia se vor înregistra la organul fiscala urmând aceeași procedură.