OMFP nr. 936/2014 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2014 a operatorilor economici publicat in Monitorul Oficial nr. 0540 din 21 iulie 2014

Se aplica persoanelor care isi conduc contabilitatea conform OMFP nr. 3055/2009 privind contabilitatea armonizata cu directivele europene – persoanele juridice care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre urmatoarele 3 criterii, denumite in continuare criterii de marime: a) total active: 3.650.000 euro; b) cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro; c) număr mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50;

Raportarile semestriale cu data de 30 iunie 2014 se depun pana pe data de luni 18 august 2014 inclusiv.

Nu depun raportari semestriale urmatorii operatori economici:

a) au inregistrat in exercițiul financiar precedent o cifra de afaceri mai mica de 220.000 lei, conform indicatorilor consemnati in situatiile financiare anuale ale exercitiului anterior, conform balantei de verificare de la finele exercitiului precedent, sunt scutiti de depunerea raportarilor semestriale.

b) nu au desfasurat activitate de la data infiintarii si pana la data de 30 iunie 2014;

c) in semestrul I din anul 2014 s-au aflat in inactivitate temporara;

d) cei infiintati in cursul anului 2014

e) se afla in curs de lichidare, intr-una din procedurile aprobate de lege.

Raportarile contabile semestriale datate 30 iunie 2014 cuprind: situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10); situatia veniturilor si cheltuielilor (cod 20); date informative (cod 30).

Raportarile se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice: prin transmitere electronica, utilizand portalul www.eguvernare.ro; direct la registratura Ministerului Finantelor Publice, in format hartie si format electronic; prin posta, cu scrisoare cu valoare declarata.

Nedepunerea la termen a raportarilor semestriale este considerata contraventie si sanctionata cu amenda de la 300 lei la 4.500 lei, in functie de perioada de intarziere.