OMFP  nr. 925/2017 privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii

În vigoare de la 4 Iulie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 519 din 04.07.2017

Se aprobă nomenclatorul activităților ce pot fi impozitate în baza normelor anuale de venit. Impozitarea veniturilor utilizându-se metoda tranșelor de venit este permisă pentru un număr de 130 de activități.
Metoda impozitării prin tranșe de venit pentru acele activități permise poate fi aplicată până la un nivel anual maxim al veniturilor de 100.000 euro anual, calculat la cursul de la 31 decembrie al anului în care au fost realizate veniturile.
Din punctul de vedere al evidenței, contribuabilii ce realizează venituri impozitate prin tranșa de venit, completează în Registrul de încasări și plăți, numai partea corespunzătoarea încasărilor.
Contribuabilii pot opta pentru impozitarea cu tranșe de venit sau impozitarea în sistem real. În această situație, declarația privind modul de impozitare se depune la Autoritatea fiscală, fie în 30 de zile de la începerea activității, fie până pe data de 31 ianuarie a anului pentru care se optează la respectiva procedură de impozitare. Această procedură de impozitare se va aplica minim 2 ani.
Dacă un contribuabil optează pentru impozitarea pe baza tranșelor de venit și desfășoară mai multe activități distincte, tranșele de venit se aplică pentru fiecare activitate. Dacă contribuabilul desfășoară în aceeași perioadă activitate salarială, respectiv se află într-o perioadă de incapacitate a forței de muncă datorată accidentării, spitalizării, etc., normele de venit se reduc.
Dacă contribuabilul desfășoară în aceeași perioadă activitate salarială, respectiv se află într-o perioadă de incapacitate a forței de muncă datorată accidentării, spitalizării, etc, normele de venit se reduc proporțional cu perioada nelucrată. Acești contribuabili trebuie să se adreseze ANAF în termen de 5 zile de la producerea respectivului incident, prezentând documente justificative.