Monitorul Oficial nr. 0123 din 15 februarie 2019

 OMFP nr. 611/2019 adoptă formatul și modul de completare și depunere pentru Formularul 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“.

Ordinul stabilește cel puțin trei modificări în domeniul financiar contabil și fiscal, astfel:

a)      Pentru salariații din domeniul IT, începând cu luna ianuarie 2019, nu se mai acordă facilitatea de suportare de la buget a unei părți din contribuția la asigurarea de sănătate, astfel începând cu luna ianuarie 2019, aceștia suportă din salariul brut realizat, cota integrală a contribuției la asigurările de sănătate în procent de 10%.

b)      Salariații din domeniul construcțiilor, respectiv cei din domeniul producției materialelor de construcții, sau din sectorul arhitectură, beneficiază de anumite facilități fiscale acordate în condițiile OUG nr. 114/2019.

c)  Angajatorii ce încadrează în baza unui contract de muncă, un număr de minim 2 persoane cu vârsta de până la 45 de ani, iar angajările sunt în domeniul agricol sau în domeniul acvacultură și industrie alimentară, primesc un sprijin financiar, conform Legii nr. 336/2018, în vigoare de la 01 ianuarie 2019. Prin excepție de la Codul fiscal, acești salariați sunt scutiți de la plata impozitului pe venitul din salarii.

În ceea ce privește declararea și aplicarea facilităților fiscale pentru salariații din domeniul construcțiilor și din domeniul materialelor de construcții, în cazul în care angajatorii acestor salariați realizează o cifră de afaceri din domeniul construcțiilor de cel puțin 80% din totalul cifrei de afaceri, salariații vor beneficia de următoarele facilități:

  • Contribuția la asigurările sociale pensii este în procent de 21,25%;
  • Contribuția la asigurările de sănătate este eliminată;
  • Impozitul pe venitul din salarii este scutit la plată.
  • Salariul minim brut în sectorul construcțiilor este suma de 3.000 lei/lună, corespunzător unei norme întregi de lucru. Facilitățile se acordă doar dacă salariatul realizează un venit brut lunar între 3.000 lei și 30.000 lei inclusiv.
  • Angajatorul primește o reducere a contribuției asiguratorie pentru muncă la procentul de 0,3375%, reprezentând 15% din procentul standard de 2,25%.
  • Cu privire la declarația 112, cifra de afaceri realizată trebuie declarată la autoritatea fiscală. Pentru determinarea procentului de 80%, se analizează cifra de afaceri realizată cumulat de la începutul exercițiului și până la finele lunii pentru care se calculează și plătesc salariile inclusiv.
  • De reținut: nu se face analiza doar pentru luna de calcul a salariilor, ci cumulat de la începutul anului până la zi.
  • Prezentul ordin definește componența cifrei de afaceri, atât pentru operatorii economici ce aplică IFRS, cât și pentru cei ce aplică standarde conforme cu directivele europene.

Cifra de afaceri ce trebuie menționată în declarația 112 cuprinde valoarea serviciilor efectuate sau a bunurilor livrate, din care se scad reduceri comerciale acordate, și după caz, taxa pe valoarea adăugată.

La acestea, se adaugă:

  • Soldul creditor al contului de venituri din costuri aferente producției sau prestărilor de servicii (cont 711 sau 712, după caz).
  • Soldul creditor al contului de venituri din producția de imobilizări corporale (cont 722).

Din aceste sume se scad soldurile debitoare ale acestor conturi.

Observăm așadar că avem o soluție și pentru societățile din construcții ce realizează lucrările de construcții în primele luni ale anului, iar facturarea se realizează în primăvară sau ulterior, conform situațiilor de construcții și clauzelor contractuale.