Monitorul Oficial nr. 1078 din 19.12.2018

    Se adresează cu precădere instituțiilor publice și reglementează procedura de închidere a exercițiului bugetar pentru anul 2018.

Procedura este vastă, foarte tehnică, specifică domeniului bugetar. Extragem din aceasta câteva elemente ce afectează contribuabilul:

1)        Impozitele și taxele cu scadență până la finele anului 2018 pot fi plătite în numerar la unitățile de casierie ale Trezoreriei Statului, sau după caz la casieriile altor instituții publice beneficiare până în data de 28 decembrie 2018.

2)        În cazul puțin probabil în care sunt încasate taxe și impozite în numerar prin casieriile instituțiilor publice, în perioada 28-31 decembrie 2018, acestea se depun în conturile de la Trezoreria Statului în data de 03 ianuarie 2019 și vor fi considerate venituri ale anului 2018 înregistrate cu data de 31 decembrie 2018.

3)        Instituțiile publice ce încasează taxe și impozite datorate bugetului de stat, bugetului local, bugetului asigurărilor sociale, au obligația să vireze sumele încasate în conturile corespunzătoare bugetare până în data de 28 decembrie 2018.

4)        În cazul în care aceste instituții publice încasează venituri bugetare în conturile aferente, în perioada 28-31 decembrie, vor transfera către Trezoreria Statului aceste sume în data de 03 ianuarie, iar sumele reprezintă venituri aferente anului 2018 și se vor înregistra cu dată de 31.12.2018.

5)        Sumele plătite de contribuabili persoane fizice în contul unic având în vedere procedura aprobată în acest an, vor fi distribuite de ANAF până la data de 31 decembrie.

6)        Sumele încasate de ANAF în perioada 28-31 decembrie de la contribuabili persoane fizice încasate în contul unic,  se distribuie în data de 03 ianuarie 2019 și se transferă în conturile de trezorerie a statului ca venituri ale anului 2018 cu dată de 31 decembrie 2018.

7)        O procedură similară de distribuire este aferentă și sumelor plătire de contribuabil în contul unic, sume aferente asigurărilor sociale.