Monitorul Oficial nr. 1037 din 06 decembrie 2018

   Începând cu data de 01 noiembrie 2018, s-a redus cota de TVA la procentul de 5% pentru servicii de restaurant și catering, prin adoptarea OUG nr. 89/2018, ce modifică art. 291 alin. (3) din Codul fiscal.

În același timp, legiuitorul păstrează cota de TVA de 9% pentru livrările de alimente, inclusiv pentru livrările de alimente cu amănuntul. Astfel, s-a impus ca legiuitorul să adopte norme metodologice prin care să se diferențieze foarte exact încadrarea fiscală a livrărilor de bunuri alimentare ce se încadrează în categoria serviciilor de restaurant și catering.

Prin OMFP nr. 3659/2018, legiuitorul adoptă criterii de diferențiere foarte clare și, în plus, prezintă un număr de 10 exemple, identificate frecvent în activitatea practică, pentru prezentarea modului în care se aplică legislația fiscală.

Activitatea de „servicii de restaurant și catering” este o activitate de prestări servicii din punctul de vedere al TVA, iar încadrarea în această activitate presupune existența unor servicii auxiliare.

Prin urmare, întotdeauna când se face analiza diferențierii serviciului de restaurant sau catering față de o livrare cu amănuntul de bunuri, se urmărește existența serviciilor auxiliare și doar dacă existența acestora este asigurată de persoana impozabilă, vom aplica cota redusă de 5%.

Ordinul prevede exemple concrete de servicii auxiliare, ce generează aplicarea cotei reduse de 5%, dar și de servicii conexe, ce sunt aferente doar unei livrări de bunuri alimentare.

Următoarele servicii sunt auxiliare serviciului de restaurant și catering și generează aplicarea cotei de TVA de 5%:

 • furnizarea unui cadru adecvat care permite consumul alimentelor;
 • servirea alimentelor;
 • furnizarea/punerea la dispoziţie de personal de servire, de bucătari sau de personal pentru curăţenie;
 • punerea la dispoziţie a veselei sau a tacâmurilor;
 • punerea la dispoziţie a unui mobilier adecvat consumului alimentelor, cum sunt mesele şi scaunele;
 • curăţarea sau debarasarea meselor;
 • consultanţă individuală privind alegerea alimentelor;
 • consilierea clienţilor cu privire la compoziţia şi cantitatea mâncării pentru anumite evenimente.

Următoarele categorii de servicii sunt conexe activității de livrare de bunuri alimentare ce se facturează cu cota de TVA de 9%:

 • prezentarea alimentelor la raft;
 • prepararea alimentelor;
 • transportul alimentelor la destinaţia indicată de client;
 • răcirea sau încălzirea alimentelor;
 • ambalarea alimentelor;
 • punerea la dispoziţia clientului de tacâmuri de unică folosinţă;
 • furnizarea de şerveţele de hârtie, de muştar, ketchup, maioneză sau altele similare;
 • furnizarea de cutii de gunoi;
 • prezentarea generală a ofertei/meniului.

Actul normativ aduce și câteva elemente de analiză procedurală, cum ar fi faptul că aplicarea cotei reduse de TVA de 5% nu este condiționată de existența codului CAEN pentru servicii de restaurant și catering, ci doar de activitatea în sine, iar pentru unitățile ce efectuează livrări ”pentru acasă”, dar și consumul în incinta restaurantului, facturarea se face cu cota de TVA de 5% sau de 9%, în funcție de dorința clientului exprimată la lansarea comenzii.