OMFP nr. 3456 din 01 Noiembrie 2018 Ordin privind modificarea și completarea unor reglementări contabile

 

 Monitorul Oficial nr. 0942 din 07 noiembrie 2018

   Modifică reglementările contabile adoptate prin:

  • OMFP nr. 2844/2016 privind adoptarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară;
  • OMFP nr. 1802/2014 privind adoptarea situațiilor financiare anuale și consolidate, respectiv reglementări contabile conforme cu directivele europene.

Se adresează entităților raportoare ce conduc contabilitatea conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară IFRS.

Aceștia vor trebui ca începând cu 01 ianuarie 2019, să aplice IFRS 16 Contracte de leasing, în formatul actualizat. Practic, vor aplica noi criterii de recunoaștere a contractelor de leasing, iar conceptele de leasing financiar și leasing operațional nu mai au aplicare.

Înregistrare contabilă în contabilitatea locatarului pentru recunoaștere drepturi de utilizare a activelor care fac obiectul contractului de leasing:

v  251 ”Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing” = 167 „Alte împrumuturi și datorii asimilate – analitic distinct”.

În acest cont nou 251, se vor înregistra drepturile asupra activelor conexe leasingului.

Locatorul va înregistra activele care fac obiectul contractului de leasing în contul extrabilanțier 8039 „Alte valori în afara bilanțului”, iar creanța aferentă contractului de leasing se va reflecta în contul 464^2 „Creanțe aferente contractului de leasing”.

Se reglementează funcționarea noilor conturi ce au legătură cu activele ce fac obiectul contractelor de leasing.

Din punctul de vedere al reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, adoptate prin OMFP nr. 1802/2014 privind contabilitatea, se reactualizează condițiile de prezentare a situațiilor financiare pentru marile întreprinderi raportoare, cu mai mult de 500 de salariați.

  • De exemplu, în raportul administratorilor se va include o declarație nefinanciară care conține informații cu privire la aspecte de mediu, sociale și de personal.