OMFP nr. 3320 din 12 Octombrie 2018 privind aprobarea Procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei, emise în baza Hotărârii Guvernului nr. 549/2018 privind condițiile, procedura și termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părți din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor

Monitorul Oficial nr. 0914 din 30 octombrie 2018

   Se aplică transportatorilor de mărfuri ce sunt dotați cu mijloace de transport cu masă autorizată de cel puțin 7,5 tone și transportatorilor de persoane ce efectuează transport între localități, cu vehicule din categoria M2 și M3, ce au dreptul la restituirea unei cote din acciza inclusă în prețul la motorină.

Acciza la motorină este de 2.175,24 lei / tonă, respectiv 1.838,04 lei/1.000 litri, iar categoriile de transportatori amintiți anterior au dreptul la reducerea accizei cu 183,62 lei/1.000 litri, respectiv cu 217,31 lei/tonă, conform prevederilor de la art. 342 alin. (8) – (10) din Codul fiscal.

Transportatorii ce fac obiectul acestei facilități fiscale pot fi din România sau dintr-un alt stat membru din Uniunea Europeană. Nu se acordă facilitatea pentru transportatori din afara Comunității.

Facilitatea se acordă prin restituire de acciză, iar procedura și documentele pe care trebuie să le depună transportatorul interesat este aprobată prin HG nr. 549/2018, cu modificări ulterioare.

Transportatorul depune documentația prevăzută de actul normativ amintit la Autoritatea Rutieră Română. Termenul în care se depune cererea de restituire a accizei este începând cu prima zi a trimestrului următor celui încheiat, dar nu mai târziu de 1 an de la această dată. Anexat cererii, se depune în format electronic o documentație semnificativă.

Soluționarea cererii trebuie să se efectueze într-un termen de maxim 35 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii însoțită de documentația completă.

Practic, Autoritatea Rutieră Română emite decizia de aprobare în cazul soluționării favorabile a cererii, dar plata efectivă va fi efectuată de Ministerul Finanțelor Publice – Direcția Generală Ajutor de Stat. Bugetul aferent anului 2018 este de 20 milioane lei.

Este stabilită procedura de angajare, lichidare, ordonanțare și plată pentru acciza aprobată la restituire. Deciziile de restituire a accizei emise de ARR se comunică în termen de 5 zile lucrătoare, în original, către Ministerul Finanțelor Publice – Direcția Generală Ajutor de Stat.

Ministerul Finanțelor Publice procesează cererile în ordinea cronologică a primirii, în limita bugetului aprobat. Cu această ocazie, se întocmește proiectul de angajament legal, ce se transmite pentru viza de control financiar preventiv.

Ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i s-a delegat această atribuție va acorda viza de ”bun de plată”. Plățile se efectuează de către Ministerul Finanțelor Publice – Direcția generală de trezorerie și contabilitate, iar ordinul de plată către operatorul economic se întocmește fie în ziua primirii ordonanței de plată, fie cel mai târziu a doua zi.