OMFP nr. 3254 din 2017 privind Registrul de evidenţă fiscală pentru persoanele fizice, contribuabili, potrivit titlului IV din Legea nr. 227 din 2015 privind Codul fiscal

În vigoare de la 05 Ianuarie 2018
Publicat în Monitorul Oficial nr. 10 din 05.01.2018

Actul normativ reglementează formatul și modul de completare al Registrului de evidență fiscală, pe care îl vor completa persoanele fizice care desfășoară activități independente si care conduc contabilitatea în sistem real.
Registrul de evidență fiscală pentru persoanele care desfășoară activități independente/profesii libere, a fost reglementat pentru prima data în anul 2014 prin OG nr. 80 din 2014 si modifică Codul fiscal cu aplicare de la 01 ianuarie 2015.
Timp de 3 ani, acest registru a fost menținut ca obligație de completare, dar ordinul de aplicare a fost publicat în Monitorul oficial din 05.01.2018.
În acest registru se vor completa sumele în baza cărora se calculează și determină impozitul pe venit datorat de persoana fizică aflată în sfera de utilizare a acestui document.
Registrul se completează și de persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat pentru veniturile realizate din activități independente sau din activități agricole, silvicultură și piscicultură, chiar dacă aceste persoane beneficiază de scutirea la impozitul pe venit.
Contribuabilii care realizează venituri impuse în baza tranșelor de venit, au obligația să completeze numai partea aferentă veniturilor.
Contribuabili care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, care au optat pentru impozitul final de către plătitorul de venit, au dreptul să completeze acest registru sau pot să îndeplinească obligația de determinare a impozitului de plată numai cu documentele eliberate de plătitorul de venit.   Termenul de completare al registrului este termenul de depunere a declarației anuale de venit, 25 mai. Pentru activitatea desfășurată în mod independent în anul 2017 trebuie să se completeze acest registru cel târziu până la data de 25 mai 2018.
În cazul unei asocieri fără personalitate juridică, registrul va fi completat de către asociatul care are obligația îndeplinirii atribuțiilor de ținere a evidenței fiscale.
Registrul de evidență fiscală se completează anual cu totalul veniturilor și totalul cheltuielilor efectuate în scopul realizării veniturilor (cheltuieli deductibile), astfel încât să se permită identificarea și controlul operațiunilor care au condus la stabilirea venitului net, pierderii nete declarate, la autoritatea fiscală prin declarația anuală de venit.
Dacă un contribuabil are mai multe surse de venit, evidența se ține pe fiecare sursă de venit în cadrul aceluiași Registru de evidență fiscală. Detalierea elementelor de calcul evidențiate în Registrul de evidență fiscală se efectuează în funcție de specificul activității.
Legiuitorul a explicitat foarte clar faptul că suma TVA colectată nu reprezintă venitul brut impozabil, iar TVA- ul deductibil plătit nu reprezintă o cheltuială.

SURSA: BENTA CONSULT