OMFP  nr. 3198 din 2017 privind aprobarea normelor  metodologice  de aplicare a OUG nr. 52 din 2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule.

În vigoare de la 29 Decembrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 1040 din 29.12.2017

Prin OUG nr. 52 din 2017 s-a legiferat restituirea taxelor plătite pentru prima înmatriculare în România a unui mijloc de transport, indiferent de denumirea și modul de percepție a taxei, existent de-a lungul perioadei, pentru care nu se adoptase deja o procedură de restituire. Sumele de restituit se vor acorda din bugetul anului 2018 și al următorilorani.

Fac obiectul restituirii următoarele sume plătite bugetului:
–  taxa  specială  pentru  autoturisme  și  autovehicule, din  Legea  nr.  571 din 2003 privind Codul fiscal;
–  taxa pe poluare pentru autovehicule, prevăzută de OUG nr. 50 din 2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule;
– taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevăzută de Legea nr. 9 din 2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
– timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut de OUG nr. 9 din 2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule;
– dobânzile aferente sumelor de restituit;

Restituirea taxei se face ca urmare a unei cereri depuse de contribuabilul interesat, la organul fiscal la care este arondat. Formatul cererii este reglementat de OMFP nr. 1762 din 2017.

Cererea trebuie sa fie însoțită de următoarele documente:
– dovada de achitare a taxei, cum ar fi chitanța fiscală sau extrasul de cont, în original sau în copie;
– cartea de identitate și certificatul de înmatriculare pentru autoturismul respectiv din care să rezulte calitatea de actual sau fost proprietar al autoturismului. Acestea se anexează în copie.

  Notă: Dacă s-a pierdut documentul care atestă plata, prezentul ordin aduce o procedură de identificare a plăților pe care o urmărește autoritatea fiscală.

În cazul restituirii taxei de primă înmatriculare pentru achizițiile finanțate prin contracte de leasing, dreptul la restituire îl are utilizatorul care a achiziționat autoturismul și nu societatea de leasing care a finanțat achiziția.
Dreptul la restituirea taxei s-a născut la data intrării în vigoare a OUG nr. 57 din 2017 –  07 august 2017, iar cererea se poate depune cel mai târziu până la 31 august 2018. Acest termen este unul de decădere, orice cerere depusă ulterior, nu mai poate fi soluționată prin restituirea taxei.
Termenul de soluționare a cererii este de 45 de zile, de la depunerea documentației corect întocmită. Acest termen poate fi prelungit conform procedurii din Codul de procedură fiscală.

Restituirea taxei se face fie din bugetul de stat, fie de la bugetul fondului pentru mediu, în funcție de unde s-a înregistrat suma percepută inițial, astfel:
– taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în perioada 1 ianuarie 2018 -31 decembrie 2018;
– timbrul de mediu pentru autovehicule, în perioada 1 septembrie 2018-31 martie 2019;

Contribuabilii au dreptul la dobândă pentru perioadă dintre data perceperii taxei și data restituirii. Procentul dobânzii este de 0,02% pe zi de întârziere, conform art. 174 din Codul de procedură fiscală.
Dobânda nu se acordă din oficiu doar la solicitarea contribuabilului prin completarea acestei solicitări în formularul cererii depuse.
Restituirea se face într-un cont bancar, după care se analizează dacă contribuabilul are și alte datorii la buget. În cazul în care există datorii la buget ale contribuabilului, acestea se compensează cu suma de restituire și se achită diferența.
Procedura este dezvoltată și cu alte aspecte tehnice, cum ar fi indicarea unui cont eronat de către contribuabil, procedură de solicitare a unor documente suplimentare, identificarea unor sume plătite la buget în alte conturi decât cele corespunzătoare, etc

SURSA: BENTA CONSULT