OMFP  nr. 3189 din 2017 privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2844 din 2016

În vigoare de la 18 Decembrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 1001 din 18.12.2017

Începând cu 1 ianuarie 2018, entitățile raportoare care conduc contabilitatea în conformitate cu Reglementările Contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară – IFRS, vor ține cont de aceste noi reglementări.
Dacă există entități raportoare care au un alt exercițiu financiar decât anul calendaristic, vor aplica aceste noi reglementări începând cu primul exercițiu financiar care începe după 1 ianuarie 2018.

Actul normativ reglementează:
– mai multe proceduri de evaluare a diverselor tranzacții sau a diverselor elemente patrimoniale, metode pe care le vom avea în vedere la întocmirea situațiilor financiare anuale;
– modifică funcționarea unor conturi contabile sau introduce noi conturi contabile în planul de conturi aferent IFRS.

Metodele de evaluare modificate de prezentele modificări se referă la estimările privind înregistrarea în contabilitate a unui contract cu desfășurare în perioada următoare când entitatea raportoare estimează că nu se va realiza în totalitate, fapt care va genera o depreciere, respectiv, situația în care, pentru realizarea unui contract pentrucare sunt estimate cheltuieli marginale de realizare, situație care se va contabiliza pe seama unor sume amânate în corespondență cu un cont de venituri – 713 „Venituri aferente costului obținerii și îndeplinirii unui contract”.
În cazul în care entitatea realizează vânzări la care clienții au dreptul să efectueze retururi, iar entitatea raportoare poate să estimeze valoarea ulterioară a retururilor, se va realiza o diminuare a cifrei de afaceri pe seama unor datorii din rambursare.
Articol contabil: Clasa 70 = 4761 „Datorii de rambursare aferente vânzărilor cu drept de retur”.
Actul normativ mai reglementează și alte situații de evaluare, mai puțin întâlnite în practică, cum ar fi elementele de ajustare aferente capitalurilor proprii, cum ar fi modificarea valorii juste a activelor financiare, diferențe de curs aferente activelor financiare nemonetare, etc.

SURSA: BENTA CONSULT