OMFP nr. 3132 din 19 noiembrie2017 privind modificarea OMFP și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1155/868/2016 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și privind prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol

În vigoare de la 18 Ianuarie 2018
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0049 din 18.01.2018

Potrivit art. 291 alin. (2) lit. h) din Codul fiscal, livrarea de îngrășăminte, de pesticide, de semințe și de alte produse destinate însămânțării sau plantării, utilizate în activitatea agricolă, respectiv pentru mai multe categorii de servicii realizate în activitatea agricolă, se facturează cu cota de TVA de 9%.
Prin OMFP nr. 1155 din 2016, au fost reglementate sotimentele de îngrășăminte, pesticide, semințe agricole și au fost enumerate primele categorii de servicii aflate în sfera cotei reduse de TVA.

Actul normativ, modifică și extinde categoriile de servicii, enumeră mai exact codurile NC aferente bunurilor din domeniul agricol care se facturează cu cota de TVA de 9%.

Pentru semințe și pesticide, codurile NC sunt următoarele:
a) pesticide care se încadrează la codurile NC 3808 59, 3808 61, 3808 62, 3808 69, 3808 91, 3808 92, 3808 93, 3808 99 10;
b) seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, care se încadrează la codurile NC 0601, 0602, 0701 10 00, 0703 10 11, 0712 90 11, 0713 10 10, 0713 33 10, 1001 11 00, 1001 91, 1002 10 00, 1003 10 00, 1004 10 00, 1005 10, 1006 10 10, 1007 10, 1008 21 00, 1201 10 00, 1202 30 00, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 21 00, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 70 00, 1207 91 10, 1207 99 20, 1209.  

Pentru următoarele categorii de servicii efectuate în
domeniul agriculturii, se va aplica cota redusă de TVA de 9%:
1. fertilizat;
2. arat;
3. discuit sau grăpat;
4. pregătit pat germinativ cu combinator şi modelat sol;
5. semănat sau plantat;
6. tăvălugit;
7. stropit, prăfuit – combatere boli şi dăunători, erbicidat;
8. tratarea seminţelor utilizate la înfiinţarea culturilor agricole, cu produse de protecţie a plantelor;
9. recoltat sau dislocat culturi;
10. colectarea şi balotarea materialului vegetal, prin presare în baloţi;
11. tocat resturi vegetale;
12. prăşit culturi;
13. executat sau deschis rigole în vederea modelării solului la legume;
14. nivelatul terenului agricol, prin care se asigură o suprafaţă cât mai plană terenului de cultură, prin reducerea abaterilor de microrelief provocate de celelalte lucrări agricole;
15. plantatul în biloane la cartofi şi legume;
16. decoletarea la sfecla de zahăr;
17. înşirat, balotat, păpuşit la tutun;
18. cosit;
19. greblat;
20. lucrări de însilozare şi depozitare a furajelor în ferme zootehnice;
21. scarificare, respectiv afânare adâncă pe soluri compactate;
22. desfundat terenul la adâncimi mari, pentru a favoriza creşterea rădăcinilor;
23. săpat gropi pentru plantarea pomilor şi a viţei-de-vie;
24. tocat coarde, crengi;
25. lucrări de colectare, sortare, condiţionare, etichetarea legumelor şi fructelor;
26. operaţiuni de montare a spaţiilor protejate, respectiv sere şi/sau solare;
27. curăţarea vegetaţiei nedorite şi distrugerea muşuroaielor de pe păşuni şi fâneţe;
28. supraînsămânţări pe pajişti, amenajare surse de apă pentru animale pe pajişti, parcelarea pajiştilor;
29. lucrări specifice de evacuare a dejecţiilor şi de asigurarea furajelor în/sau din fermele zootehnice;
30. dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea în fermele zootehnice, crame, depozite de păstrare a legumelor şi fructelor;
31. tunsul oilor;
32. sortarea, marcarea şi ambalarea ouălor;
33. curăţatul copitelor sau ongloanelor la animale;
34. decolmatat sau curăţat canale de irigaţii şi/sau de desecare;
35. plantat culturi horticole viţă-de-vie, pomi;
36. defrişare plantaţii viticole şi pomicole;
37. instalare sistem de susţinere, conducere şi palisaj în plantaţii viticole şi pomicole;
38. instalare sistem de irigare/fertirigare în plantaţii viticole şi pomicole;
39. instalare sistem de protecţie antigrindină şi antiploaie în plantaţiile viticole şi pomicole;
40. înfiinţarea şi menţinerea registrelor genealogice ale raselor de animale;
41. determinarea calităţii genetice a animalelor;
42. lucrările specifice domeniului îmbunătăţirilor funciare, în domeniul agricol.

SURSA: BENTA CONSULT