OMFP nr. 2800 din 2017 privind aprobarea Procedurii de anularea a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA-ul, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată a TVA-ului, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

În vigoare de la 25 Octombrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 846  din 25.10.2017

Actul normativ se adresează persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care optează pentru aplicarea sistemului de plată defalcată a TVA-ului aprobat prin OG nr. 23 din 2017, opțiune exercitată în perioada 1 octombrie 2017 – 31 decembrie 2017, care înregistrează debite restante a TVA-ului incepand cu data de 30 septembrie 2017, care pot beneficia de facilități fiscale.

Potrivit art. 23 din OG nr. 23 din 2017, aceste persoane pot beneficia de:
a) anularea penalităților de întârziere pentru debitul la TVA-ul achitat;
b) suspendarea măsurilor de executare silită cu privire la debitele de TVA.

Condițiile pentru a fi aplicată aceasta facilitatea sunt:
– contribuabilul aflat în sfera facilității achită debitul restant de la data de 30 septembrie 2017 cel mai târziu până la data de 21 decembrie 2017;
– datoria curentă la TVA aferentă perioadei octombrie – decembrie scadentă în aceeași perioadă trebuie achitată până în data de 21 decembrie 2017;
– dobânda de întârziere datorată pentru perioada întârziată la plată trebuie achitată la buget până în data de 21 decembrie 2017;
– contribuabilul și-a îndeplinit obligațiile declarative pentru toate obligațiile fiscale cu termen de depunere până în data de 31 decembrie 2017;
– contribuabilul și-a exercitat înscrierea în registrul persoanelor care aplică sistemul de plată defalcată a TVA-ului prin depunerea Formularului 086 „Notificare pentru aplicarea sistemului de plată defalcată a TVA-ului”.

Actul normativ instituie procedura efectivă cu privire la aplicarea acestei facilități în sensul că:
– se detaliază noțiunea de TVA restantă la data de 30 septembrie 2017;
– se instituie obligațiile pe care le au organele fiscale și procedurile de urmat;
– se instituie obligațiile contribuabilului și procedurile de urmat;
– se adoptă formularele necesare aplicării procedurilor.

Prin TVA-ul restant la data de 30 septembrie 2017 se înțelege:
1. TVA-ul de plată aferent perioadei cu scadență înainte de 30 septembrie 2017 (așa cum rezultă din deconturile depuse de contribuabil);
2. TVA-ul de plată stabilită de organele fiscale în urma inspecțiilor de specialitate comunicate contribuabilului prin decizii de impunere pentru care atât comunicarea, cât și scadența plății intervine înainte de data de 30 septembrie 2017;
3.TVA-ul de plată stabilit de organele fiscale prin decizii de impunere comunicate contribuabilului până la data de 30 septembrie 2017, pentru care scadența plății intervine ulterior datei de 30 septembrie 2017;
4. obligațiile fiscale principale privind TVA-ul pentru care s-a aprobat o eșalonare la plată când se dorește menținerea eșalonării, dar contribuabilul îndeplinește celelalte măsuri corelative (optează pentru sistemul de plată defalcată, achită dobânzile, plătește debitul curent, etc.);
5. obligațiile fiscale reprezentând debite principale pentru TVA, stabilite de acte administrativ-fiscale de executare silită unde executarea silită a fost suspendată prin procedurile legale, dar pentru care contribuabilul depune o cerere de renunțare la suspendarea executării silite (este un drept al contribuabilului, nu o obligație);
6. obligații privind TVA-ul debit principal, pentru care există o executare silită suspendată potrivit procedurilor legale, dar termenul de încetare a suspendării se încheie între 30 septembrie 2017 și 31 decembrie 2017;
7. obligațiile fiscale reprezentând TVA-ul debit principal stabilit de organele de inspecție fiscală cu ocazia cererilor de rambursare de TVA aflate în procedură de soluționare până la data de 31 decembrie 2017.

Organele fiscale, din oficiu, în baza notificării Formular 086 „Notificare pentru plata defalcată a TVA”, vor emite și transmite către:
– contribuabil, decizia de amânare la plată a penalităților de întârziere;
– instituțiilor financiare sau terților popriți, adrese de sistare temporară a măsurilor de executare silită (pentru obligațiile de TVA).

Ulterior notificării, organele fiscale verifică îndeplinirea condițiilor de aplicare a scutirii și emite decizia de anulare a penalităților.

Contribuabilii trebuie să efectueze plata sumelor datorate la buget enumerate în prima parte a alertei până la data de 21 decembrie 2017, ultima zi scadentă pentru plata obligațiilor bugetare.

Dacă nu se respectă condițiile de plată, anularea scutirii de penalitate se reversează și se repun în sarcina contribuabilului.

Tot prin prezentul act normativ au fost adoptate formularele:
– „Decizie de amânare la plată a penalităților de întârziere”;
– „Decizie de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităților de întârziere”;
– „Decizie de anulare a penalităților de întârziere”;
– „Decizie de repunere a penalităților de întârziere”.