OMFP nr. 2482 din 2017 – privind procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi

În vigoare de la 09 Octombrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 796 din 09.10.2017

Actul normativ se adresează operatorilor economici care isi desfășoară activitatea în domeniul comerțului producției/comercializării produselor accizabile pentru care legislația fiscală impune deținerea uneia dintre următoarele autorizații:
– antrepozit fiscal;
– destinatar înregistrat;
– expeditor înregistrat;
– importator autorizat.

Actul normativ aprobă componența comisiilor care acordă aceste autorizații. Autorizațile sunt realizeazate de comisii instituite la nivelul Direcțiilor Generale Regionale ale Finanțelor Publice. Prin excepție, pentru contribuabilii mici, persoanele care desfășoară activități independente, micile distilării, respectiv micile fabrici de bere, comisiile de aprobare a autorizațiilor  pot fi constituite și al nivelul structurilor teritoriale din cadrul Direcțiilor Generale Regionale ale Finanțelor Publice.

Comisiile regionale sunt formate din 5 membrii:
– Directorul general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice – membru, preşedinte;
– Directorul executiv al direcţiei regionale vamale – membru, vicepreşedinte;
– Director executiv colectare – membru;
– Director executiv inspecţie fiscală – membru;
– Şeful structurii juridice din cadrul direcţiei generale regionale a finanţelor publice – membru.

Comisiile se întrunesc de două ori pe lună și funcționează doar cu prezența tuturor membrilor sau a înlocuitorilor de drept. Deciziile se aprobă cu majoritatea voturilor celor prezenți.

Comisiile teritoriale sunt formate din:
– șeful biroului vamal de interior/frontieră – membru, preşedinte;
– șeful administraţiei judeţene a finanţelor publice/şeful administraţiei sectoarelor 1-6 – membru;
– reprezentantul serviciului (biroului) juridic din cadrul administraţiei judeţene a finanţelor publice/administraţiei sectoarelor 1-6 – membru;
– persoana desemnată de şeful biroului vamal de interior/frontieră, cu atribuţii de autorizare din cadrul biroului vamal de interior/frontieră – membru;
– persoana desemnată de şeful biroului vamal de interior/frontieră, cu atribuţii în domeniul mişcării produselor accizabile din cadrul biroului vamal de interior/frontieră – membru;

Deciziile emise de aceste comisii sunt acte administrativ fiscale și urmează circuitul de comunicare, respectiv contestare, prevăzute de Codul de procedură fiscală. Decizia produce efecte de la momentul comunicării contribuabilului sau de la o dată ulterioară prevăzută în această decizie administrativă. Aceleași comisii sunt competente să corecteze eventualele erori din decizii emise anterior.
Corectarea se face fie din oficiu, fie la solicitarea contribuabilului interesat.