OMFP nr. 2376 din 2017 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea scutirii de TVA, prevăzută la art. 294 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

În vigoare de la 15 Septembrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0745 din 15.09.2017

Prevederile art. 294 alin. (1) lit. p) din Codul fiscal, acordă scutirea de TVA pentru:
– livrările de bunuri către organismele recunoscute care transportă sau expediază bunuri în afara Uniunii Europene, ca parte a activităților umanitare, caritabile sau educative, desfășurate în afara Uniunii Europene;
– scutirea se acordă prin restituirea taxei potrivit unei proceduri stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.
Actul normativ reglementează procedura efectivă de restituire a TVA-ului pentru organismele care efectuează activități caritabile sau umanitare și precizează care entități sunt cuprinse în sfera procedurii.
Beneficiarele procedurii de restituire sunt organizațiile recunoscute de catre statul român sau de alte state din Comunitatea Europeană, care efectuează acțiuni de caritate, umanitare sau filantropice care transportă bunurile aferente acestor activități în afara Uniunii Europene.
Aceste organisme pot solicita restituirea TVA-ului trimestrial, pentru bunurile achiziționate și transportate în afara Uniunii Europene, cel mai devreme în luna următoare trimestrului încheiat, înseamnând că se poate solicita restituirea și în perioada următoare fără a se depășii perioada de prescripție prevăzută de Codul de procedură fiscală.
Procedura se adresează acelor organizații care pot fi înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal sau care sunt neînregistrate în scopuri de TVA.
Pentru organizațiile înregistrate în scopuri de TVA în Romania, restituirea se realizează prin depunerea decontului de TVA formular 300, prevăzut de art. 323 din Codul fiscal.
Se urmează procedura deja existentă pentru rambursarea de TVA-ului.
Pentru a justifica restituirea, organizațiile neînregistrate în scopuri de TVA, trebuie să prezinte și următoarele documente:
– cererea de restituire a taxei, în formatul din prezenta procedură,
– copie după dovada recunoașterii organizației de catre statul român, sau alt stat membru,
– un borderou ce cuprinde descriere tuturor bunurilor care au făcut obiectul scutirii TVA-ului, informații cu privire la valoarea achizițiilor și a TVA-ului aferent, respectiv documentele care atestă transportul bunurilor în afara Uniunii Europene, data depunerii declarațiilor vamale de export, data la care s-a efectuat plata TVA-ului.
– Copii ale facturilor de achiziție a bunurilor.
–  copii pentru documentele de plată a TVA-ului;
–  copii pentru declarațiile vamale de export;
–  dovada că bunurile au fost utilizate în activități umanitare/caritabile cum sunt contracte, rapoarte de activitate.

Organele fiscale competente pentru restituirea TVA-ului sunt administrațiile financiare județene sau de sector pentru organizațiile din Romania, respectiv Direcția Generală a Finanțelor Publice București pentru contribuabilii nerezidenți pentru organizațiile din alte state membre.