OMFP nr. 2343 din 2017 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227 din 2015 privind Codul fiscal

În vigoare de la 05 Septembrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0717 din 05.09.2017

Începând cu veniturile salariale aferente lunii august 2017, conform OG nr. 4/2017 privind modificarea Codului fiscal, angajatorii datorează plata contribuției la pensii și sănătate pentru contractele de muncă cu timp parțial, calculată la o bază egală cu valoarea salariului minim brut garantat în plată, când salariații realizează venituri salariale brute într-o sumă mai mică decât salariul minim brut. Majorarea bazei de calcul se aplică doar pentru cheltuiala angajatorului și nu pentru contribuția individuală a salariatului.
Sunt exceptate de la această regulă contractele de muncă semnate de catre persoanele care au calitatea de elevi și studenți care urmează o formă de învățământ, cu vârsta de până la 26 ani, ucenicii, persoanele cu dizabilități, persoanele  pensionate, persoanele încadrate cu mai multe contracte de muncă cu timp parțial, iar suma veniturilor brute realizate cumulat sa nu depășeasca salariul minim brut pe țară.

Actul normativ instituie procedura efectivă de aplicare a acestei reglementări, prezentand mai multe exemple practice:
–  se adresează situațiilor în care un salariat isi desfășoară activitatea în baza a două sau mai multe contracte de muncă cu timp parțial, iar suma veniturilor poate să fie mai mare sau mai mică decât salariul minim brut.

Sunt posibile două situații:
1.  dacă valoarea veniturilor brute realizate cumulat într-o lună este mai mare decât salariul minim brut garantat în plată, în acest caz nu se majorează baza de calcul pentru asigurările sociale la niciunul dintre angajatori.
Salariatul are obligația să dea o declarație pe propria răspundere cu privire la veniturile salariale realizate în luna respectivă.
Actul normativ reglementează modelul declarației, iar aceasta se depune de către salariat la angajator pentru  fiecare lună în care a realizat venituri (lunar pentru luna încheiată) până pe data de 5 a lunii următoare. Pentru luna august 2017, termenul de depunere a acestei declarații este 10 septembrie 2017.

Exemplu: o persoană fizică este încadrată cu contract de muncă de 700 lei, la societatea X SRL și cu contract de  muncă de 800 lei la societatea Y SRL. În luna august nu au existat zile de suspendare a contractelor de muncă. În acest caz,  suma veniturilor brute realizate de persoana fizică este de 1.500 lei și nu se impune majorarea bazei de calcul a contribuției  sociale. Salariatul va da câte o declarație pentru fiecare dintre acești angajatori.
a) dacă suma veniturilor brute realizate de salariat în baza a două sau mai multe contracte de muncă cu timp parțial,  este mai mică decât salariul minim brut pe economie, în acest caz, fiecare dintre angajatori va majora baza de calcul la nivelul salariului minim brut pentru contractele de muncă cu timp parțial.

Exemplu: o persoană este salariată în luna august la doi angajatori prin contracte de muncă cu timp parțial. La societatea ABC SRL, venitul brut realizat este de 500 lei. La societatea XYZ SRL venitul brut realizat este de 600 lei. În luna august 2017 nu au existat situații de suspendare a contractelor de muncă. Atât societatea ABC SRL, cât și societatea  XYZ SRL datorează pentru luna august 2017 contribuția angajatorului la pensie și la asigurările de sănătate calculate la nivelul salariului minim brut garantat în plată – suma de 1.450 lei.
In Monitorul Oficial din 5 septembrie 2017 a fost publicat ordinul privind modificarea instrucțiunilor de depunere a declarației cu veniturile salariale și asigurări sociale – Formular 112.

2.  o alta situație reglementată pentru care legiuitorul prezintă și exemple, este procedura de determinare a bazei de calcul pentru contribuția angajatorului la asigurările sociale aferente contractelor de muncă cu timp parțial, în situația în care intervin cazurile de suspendare a contractului de muncă.
Baza contribuției la asigurările sociale se calculează pentru numărul de zile în care contractul de muncă este activ.
Legiuitorul definește generic că un contract de muncă este activ atâta timp cât el nu este suspendat conform Codului muncii.
La stabilirea perioadei în care un contract de muncă este activ vom porni de la numărul de zile lucrătoare existente într-o lună, din care vom elimina numărul de zile în care contractul a fost suspendat în condițiile Codului muncii.
Legiuitorul adoptă formula de calcul a bazei pentru determinarea bazei de calcul a asigurărilor sociale, în cazul în care apare o perioadă de inactivitate după formula:

  Bază de calcul = (Salariul minim brut pe țară / Numărul total de zile lucrătoare din lună) X Numărul de zile lucrate în lună.