OMFP nr. 2331 din 2017 privind modificarea şi completarea OMFP nr. 221/2016 privind aprobarea configuraţiei Codului de accize şi a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate

În vigoare de la 15 Septembrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0745 din 15.09.2017

Actul normativ se adresează operatorilor economici care comercializează produse accizabile supuse accizelor nearmonizate din categoria tutunului încălzit, respectiv lichidului cu conținut de nicotină prevăzută de art. 439 alin. (2) lit. a) – b) din Codul fiscal.
Cand se impune obținerea unei autorizații, denumirea ambelor produse va fi simplificată sub codificarea T500 „Alte tutunuri de fumat”.
Actul normativ modifică formatul structurii codului de acciză cu care sunt identificați operatorii economici când efectuează tranzacții cu produse supuse accizelor armonizate.

Codul de acciză va fi regăsit în autorizațiile deținute de:
–  antrepozitul fiscal autorizat;
–  destinatarul înregistrat;
–  expeditorul înregistrat;
–  importatorul autorizat;
–  utilizatorul final;
–  operatorul economic cu produse supuse accizelor armonizate;
–  distribuitorul autorizat; reprezentantul fiscal, după caz.

Codul de acciză este format alfanumeric din 13 caractere, având următoarea structură:  RO 12345 JJ AA NN, unde:
–  RO reprezintă codul de țară al României;
– 12345 reprezintă secvență de 5 caractere numerice prin care este identificat operatorul economic autorizat;
– JJ reprezintă codul de 00 pentru toți operatorii economici cu excepția marilor contribuabili, unde se va utiliza expresia „MC”;
– AA reprezintă o prescurtare a tipului de autorizație deținută de operatorul economic. De exemplu, pentru antrepozit se utilizează caracterele „XX”, iar pentru destinatarul înregistrat se utilizează caracterele „YY”;
– NN reprezintă caracterul numeric 00.

Celelalte prevederi existente privind nomenclatorul de evidență a produselor accizabile rămân nemodificate, iar acestea sunt reglementate de OMFP nr. 221/2016.
De exemplu: pentru bere se utilizează codul „B000”, pentru băuturi
spirtoase „S200”, pentru țigări „T300”.