Ordin pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații

 • Potrivit art. 51 și 52 din OG nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, autoritățile publice centrale vor ține evidența asociațiilor și fundațiilor ce au activități în sfera de competență a acestor autorități.
 •  Acestea trebuiau să întocmească Registre de luare în evidență și să aibă activități de consultare, dialog etc cu structurile asociative.
 •  Înregistrarea în acest Registru se face la cererea asociației interesate, respectându-se actuala procedură. Aria de competență a Ministerului Finanțelor Publice este adoptată prin HG nr. 34/2009, iar activitățile aflate în sfera de competență sunt într-un număr însemnat, de la combaterea evaziunii fiscale până la adoptarea de proiecte și proceduri normative.
 •  Dacă există asociații sau fundații ce își regăsesc obiectul de activitate în sfera atribuțiilor Ministerului de Finanțe, iar acestea sunt interesate să le fie recunoscută activitatea prin scrisori de recomandare, pot solicita înscrierea în Registrul de evidență a asociațiilor și fundațiilor.
 •  Luarea în evidenţă a asociaţiilor şi fundaţiilor interesate se face pe baza unui dosar care include următoarele documente:

a)    cerere de luare în evidenţă, semnată de administratorul sau de   reprezentantul legal al solicitantei, în care să fie menţionate numele şi prenumele persoanei responsabile de comunicarea pe relaţia cu MFP, precum şi datele de contact ale acestei persoane şi ale asociaţiei sau fundaţiei;

b)     actul constitutiv al asociaţiei sau fundaţiei;

c)      statutul asociaţiei sau fundaţiei;

d)     codul unic de înregistrare fiscală;

e)     scrisoare de intenţie care să detalieze modul de interacţiune cu domeniul de competenţă al MFP şi intenţiile cu privire la stabilirea unor programe sau activităţi comune.

 •  Criteriile care stau la baza analizei dosarului şi a emiterii ordinului de luare în evidenţă sunt:

a)     existenţa tuturor documentelor şi datelor;

b)    domeniul de activitate este în concordanţă cu atribuţiile şi rolul MFP ce decurg din prevederile Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi fără a prelua din atribuţiile MFP;

c)   evaluarea scrisorii de intenţie în concordanţă cu obiectivele pe termen scurt, mediu şi lung ale MFP;

d)  după analiza dosarului se evaluează posibilităţile concrete şi sustenabile de colaborare între asociaţie sau fundaţie şi MFP în urma unui interviu cu reprezentantul desemnat de solicitantă.

 •  Condiţiile de îndeplinit în vederea evaluării sunt:
 1. să aibă în obiectul de activitate domeniul în care activează MFP;
 2. activitatea asociaţiilor şi fundaţiilor să se desfăşoare în interes general sau comunitar;
 3. să funcţioneze de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al MFP ce rezultă din prevederile Hotărârii Guvernului nr. 34/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. să fi dezvoltat şi implementat cel puţin 5 proiecte cu rezultate bune şi foarte bune în domeniul de activitate al MFP;
 5. acţiunile desfăşurate să nu fi subminat rolul ori imaginea MFP;
 6. tematica proiectelor dezvoltate să fi fost legată de domeniul de activitate al MFP.

Sursa: Benta Consult