ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

OMFP nr. 1976 din 03 Mai 2018
Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind informațiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăți către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice și informațiile cuprinse în mesajul electronic de plăți care se transmite în sistem informatic de către instituțiile de credit inițiatoare, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.801/2011
Monitorul Oficial nr.0386 din 04.05.2018

OMFP nr. 1976/2018 modifică OMFP nr. 1801/2011, ce reglementează informațiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăți bugetul general consolidat, prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice și informațiile cuprinse în mesajul electronic de plăți care se transmite în sistem informatic de către instituțiile de credit inițiatoare.

Prevederile se aplică pentru plătitorii persoane fizice, ce achită obligații fiscale prin intermediul unui cont tranzitoriu deschis la instituția de credit. Contul tranzitoriu reprezintă un cont de disponibilități deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la instituții de credit, în care plătitorii persoane fizice pot achita obligații fiscale sau bugetare. Desigur, acest cont tranzitoriu se deschide după semnarea unei convenții între Ministerul Finanțelor Publice și instituția de credit, la solicitarea acestora.

În contul tranzitoriu se pot încasa:
 Sume reprezentând impozite, contribuții, taxe sau alte venituri ale bugetului general consolidat, achitate prin transfer bancar de către persoanele fizice;
 Sume achitate de către persoane fizice ce pot fi sau nu clienți ai instituției de credit.

Sumele colectate zilnic în contul tranzitoriu se transferă de către instituțiile de credit către Ministerul Finanțelor Publice, prin intermediul unui fișier electronic de plăți. Acest fișier se transmite în sistem informatic în ziua în care instituția de credit a întocmit ordinul de plată pentru transfer, până în ora 12, împreună cu extrasul de cont al contului tranzitoriu pentru ziua respectivă.

Ministerul verifică concordanța dintre totalul din extrasul de cont cu suma efectiv transferată.

Conform modificării aduse de actul normativ analizat, informaţiile obligatorii care se regăsesc în fişierul electronic de plăţi sunt următoarele:
• numărul de referinţă al tranzacţiei;
• numărul documentului de plată;
• data plății;
• numele plătitorului și codul de identificare;
• adresa plătitorului;
• codul IBAN al plătitorului;
• codul de identificare fiscală al beneficiarului;
• denumirea beneficiarului;
• suma plătită, în cifre;
• informaţiile cuprinse de plătitor în cele 3 câmpuri din rubrica “reprezentând” a OPTT, respectiv: codul contului de venituri bugetare sau de disponibilităţi în care se dispune plata; codul de identificare fiscală al contribuabilului; alte explicaţii privind plata.

Ordinul mai precizează și structura fișierului de plăți din punct de vedere electronic, precum și modul în care sunt rezolvate eventualele erori.

Sursa: Benta Consult