Monitorul Oficial nr. 0274 din 10 aprilie 2019  

 

Actul normativ introduce procedura efectivă de realizare a scutirii de impozit acordată nerezidenților persoane fizice și juridice, respectiv persoanelor juridice române, ce sunt implicate în organizarea Campionatului european de fotbal din anul 2020, ce se va desfășura și pe teritoriul României.

Reamintim faptul că prin OUG nr. 18/2019 se modifică Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea OUG nr. 18/2018, ce aduce derogări de la Codul fiscal, în sensul că persoanele fizice și juridice nerezidente și persoanele juridice rezidente sunt scutite de plata impozitului pe venit sau profit, pentru activitățile de realizare a turneului Campionatului european de fotbal din anul 2020.

Pentru a beneficia de scutire, aceste persoane trebuie recunoscute de către organizatori.

OMFP nr. 1957/2019 introduce obligația depunerii formularului de recunoaștere la Direcția generală a finanțelor publice București, aferentă contribuabililor nerezidenți. Termenul de înregistrare este de 30 de zile de la încheierea contractului sau documentului prin care se dovedește implicarea acestor persoane în activitățile turneului.

Conținutu declarației :

a) Pentru persoanele juridice străine, inclusiv filialele nerezidente ale entităţilor nerezidente organizatoare: denumirea, codul de identificare fiscală din statul străin, statul de rezidenţă, natura şi perioada activităţii desfăşurate/serviciului prestat în România, locul unde se desfăşoară activitatea/se prestează serviciul, numărul şi data încheierii contractului;

b) Pentru persoanele juridice române: denumirea, codul de identificare fiscală, natura şi perioada activităţii desfăşurate/ serviciului prestat în România, locul unde se desfăşoară activitatea/se prestează serviciul, numărul şi data încheierii contractului;

c) Pentru persoanele fizice nerezidente: numele şi prenumele, codul numeric personal sau codul de identificare fiscală din statul străin, statul de rezidenţă, natura şi perioada activităţii desfăşurate/serviciului prestat în România, locul unde se desfăşoară activitatea/se prestează serviciul, numărul şi data încheierii contractului.

In cazul în care confirmarea organizatorilor nu se realizează în termenul de 30 de zile amintit anterior, impozitarea se face conform prevederilor din Codul fiscal. Ulterior, la confirmarea după acest termen, se poate efectua regularizare cu bugetul de stat prin acordarea scutirii, urmând procedurile din Codul de procedură fiscală.

Dacă există deja persoane aflate în situația prezentului ordin, pentru activități începute anterior, termenul de confirmare este de 30 de zile de la data publicării ordinului în Monitorul Oficial.