OMFP nr. 1937 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.144/1.672/2017 pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

Monitorul Oficial nr. 415 din 16.05.2018

OMFP nr. 1937/2018 este în sfera documentelor informative ce reglementează restituirea taxei de primă înmatriculare.

Acesta aprobă formatul tipizat al cererii de restituire, având în vedere ultimele modificări normative aduse acestui domeniu prin OUG nr. 25/2018 privind unele măsuri fiscal bugetare.

În esență, legiuitorul numai solicită documente justificative de la contribuabilul de solicită restituirea taxei, procedura a prevăzut doar depunerea cererii de restituire.

Potrivit legislației în vigoare, o persoană interesată poate solicita taxa de primă înmatriculare, indiferent de denumirea și reglementarea aferentă ce a fost achitată începând cu data de 01 ianuarie 2017.

Termenul maxim până la care poate fi depusă cererea este data de 31 august 2018, iar depunerea ulterioară a acestei cereri va conduce la refuzul restituirii taxei, întrucât acesta este un termen de decădere.

Raportându-ne la formatul cererii observăm că aceasta este foarte ușor de completat, iar depunerea cererii se poate realiza chiar și în cazul în care contribuabilul nu își amintește cu exactitate valoarea taxei plătite inițial.

În acest caz, autoritatea fiscală împreună cu celelalte instituții implicate vor efectua demersurile necesare pentru a identifica cuantumul corect al sumei de restituit.

Reținem și faptul că dacă contribuabilul înregistrează datorii către bugetul de stat, mai întâi se efectuează compensarea sumelor datorate și după caz, se restituie numai suma ce depășește cuantumul datoriilor. Se impune ca solicitantul restituirii taxei să dețină un cont bancar în care să se efectueze plata.

Actualul format al cererii menționează în mod expres că acel contribuabil ce solicită restituirea taxei solicită implicit și plata dobânzilor datorate de bugetul de stat de la data plății taxei și până la restituire. Nivelul dobânzii este cel prevăzut în codul de procedură fiscală aplicabil în anul 2018.

Ordin MMJS nr. 1618/2018 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2018

Monitorul Oficial nr. 412 din 15.05.2018

   Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 1618/2018 stabilește valoarea nominală maximă pentru tichetele de masă valabilă în lunile mai și iunie din semestrul I din anul 2018.

În această perioadă valoarea nominală a unui tichet de masă este de maxim 15,18 lei.

Sursa: Benta Consult