OMFP nr. 1850 din 18 Aprilie 2018
Ordin pentru modificarea și completarea Procedurii de punere în aplicare a titlurilor executorii în baza cărora se solicită înființarea popririi conturilor autorităților și instituțiilor publice deschise la nivelul unităților Trezoreriei Statului, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.336/2011
Monitorul Oficial nr. 0382 din 04 mai 2018

OMFP nr. 1850/2018 aduce modificări și completări Procedurii de punere în aplicare a titlurilor executorii în baza cărora se solicită înființarea popririi conturilor autorităților și instituțiilor publice deschise la nivelul unităților Trezoreriei Statului, aprobată prin OMFP nr. 2336/2011.

Ca și regulă generală, procedura adoptată de OMFP nr. 2336/2011 reglementează modul de executare a obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, de către unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, în calitate de terţ poprit.

Astfel, conform modificării, cel târziu în prima zi lucrătoare de la data primirii de la executorul judecătoresc sau de la organul fiscal competent în executarea silită a adresei de înfiinţare a popririi asupra conturilor unei instituţii ori autorităţi publice, unitatea Trezoreriei Statului va înştiinţa în scris instituţia sau autoritatea publică cu privire la data primirii adresei de înfiinţare a popririi şi suma pentru care se dispune poprirea.

La adresa care se transmite instituţiei sau autorităţii publice se anexează situaţia disponibilităţilor de fonduri/creditelor bugetare deschise şi neutilizate, după caz, existente la data primirii adresei de înfiinţare a popririi. Adresa prin care se înştiinţează instituţia sau autoritatea publică şi documentele anexate vor fi transmise acesteia prin e-mail, fax, înmânate direct unui reprezentant al instituţiei ori autorităţii, astfel încât acestea să poată fi recepţionate de debitor în aceeași zi în care adresa a fost emisă.

Cel târziu în prima zi lucrătoare de la primirea adresei de înştiinţare, instituţia sau autoritatea publică, are obligaţia de a comunica în scris unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului informaţii în legătură cu sumele existente în conturi la data primirii adresei de înfiinţare a popririi.
Dacă instituţia publică sau autoritatea publică nu transmite situaţia prevăzută în anterior, în cadrul perioadei de indisponibilizare de 5 zile de la data primirii la Trezoreria Statului a adresei de înfiinţare a popririi, unitatea Trezoreriei Statului va vira în conturile indicate de executorul judecătoresc sau de organul fiscal competent în executarea silită sumele care au fost indisponibilizate.

Sursa: Benta Consult