Monitorul oficial nr. 211 din 18.03.2019

 

Actul normativ analizat se adresează contribuabililor plătitori de impozit pe profit ce utilizează mecanismul plăților trimestriale egale.

Acest mecanism de plată pornește de la suma impozitului pe profit aferentă exercițiului anterior, sumă ce este actualizată cu indicele prețului de consum.

Pentru anul 2019, rata de actualizare a plăților anticipate este 102,8%, conform OMFP nr. 1754/2019.

Sistemul plăților anticipate trimestriale egale presupune plata unei sume reprezentând a 4-a parte din impozitul pe profit al anului anterior, actualizat cu acest indice de inflație, până pe data de 25 a lunii următoare fiecărui trimestru.

Impozitul pe profit se regularizează prin depunerea declarației formular 101 până la data de 25 martie.

Acest sistem de plăți anticipate egale este obligatoriu pentru societățile bancare și este opțional pentru ceilalți plătitori de impozit pe profit.

Se recomandă utilizarea acestui sistem pentru contribuabilii ce realizează profituri impozabile în creștere față de perioada anterioară.