OMFP nr. 1672 din 2017 privind aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

În vigoare de la 24 August 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0688 din 24.08.2017

Prin OUG nr. 52/2017 publicată în Monitorul Oficial din 7 august 2017 s-a prevăzut restituirea taxei de  primă înmatriculare prevăzută în mai multe prevederi normative din perioada anilor 2006 – 2017.
Termenul pentru solicitarea restituirii taxei este data de 31 august 2018, termen sub sancțiunea decăderii,  insemnanad ca cererea de restituire depusa ulterior acestui termen nu se mai probă.
Actul normativ adoptă formularul efectiv al cererii de restituire care se depune la organul fiscal la care este  arondat solicitantul restituirii.
Cererea poate fi depusă atât de persoanele fizice, cât și persoanele juridice îndreptățite de restituirea taxei, respectiv cele care au achitat taxa pentru prima înmatriculare, fără a beneficia de restituirea acesteia conform legislației anterioare.
Același document se utilizează pentru restituirea taxei când aceasta a fost restituită prin decizia instanței de judecată.

Contribuabilii interesați vor depune alături de cerere:
1.  documentul doveditor al plăţii
– taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule;  – taxei pe poluare pentru autovehicule;
– taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plăţii acesteia, precum şi copiile cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare.