OMFP  nr. 1453 din 2018 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual.

În vigoare de la 27 Februarie 2018
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0182 din 27.02.2018

Actul normativ se adresează plătitorilor de impozit pe profit care plătesc impozitul pe profit prin procedura plăților trimestriale anticipate egale.
În România, plătesc în mod obligatoriu impozit pe profit prin plăți trimestriale anticipate egale societățile bancare.
Celelalte categorii de plătitori de impozit pe profit pot opta pentru plăți trimestriale anticipate egale până pe data de 31 ianuarie din anul curent pentru exercițiul în curs prin depunerea Formularului 012 „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit”.
Pornind de la impozitul pe profit al exercițiului anterior, impozitul pe profit din anul curent se plătește trimestrial în patru rate egale după o actualizare la rata inflației.
Ministrul Finanțelor Publice aprobă prin ordin indicele prețurilor de consum cu care se va actualiza impozitul pe profit în anul curent pornind de la impozitul pe profit al exercițiului anterior.
Actul normativ aproba un indice de actualizare pentru impozitul pe profit în procent de 103,1%.
Acest indice va fi utilizat de către plătitorii de impozit pe profit pentru calculul și plata impozitului pe profit, în cadrul sistemului de plăți trimestriale anticipate egale în anul 2018.
Sistemul de plăți trimestriale anticipate egale are avantajul de a fi ușor de aplicat cunoscut fiind bugetul necesar pentru plățile de impozit, dar prezintă și dezavantajul că obligă contribuabilul la plăți anticipate în contul impozitului pe profit chiar și în situația în care acesta înregistrează pierdere, corecția făcându-se abia după încheierea exercițiului financiar prin depunerea declarației anuale de impozit pe profit – Formular 101 – până în data de 25 martie din exercițiul următor.

SURSA: BENTA CONSULT