OMFP  nr. 1243 din 2018 privind completarea unor reglementări contabile.

În vigoare de la 07 Februarie 2018
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0120 din 07.02.2018

Actul normativ modifică reglementările contabile în sensul că în planul de conturi se introduc noi conturi prin care sunt evidențiate noile proceduri fiscale privind asigurările sociale aplicabile după 1 ianuarie 2018, odată cu intrarea în vigoare a OUG nr. 79 din 2017 privind modificarea Codului fiscal.

Noile conturi în care vor fi evidențiate asigurările sociale sunt:
– contul 4315 „Contribuţia de asigurări sociale (P)“;
– contul 4316 „Contribuţia de asigurări sociale  de sănătate  (P)“;
– contul 436  „Contribuţia  asiguratorie  pentru  muncă  (P)“;
– contul 646  „Cheltuieli  privind contribuţia asiguratorie pentru muncă“.

Monografie contabilă pornind de la un salariu brut de 4.500 lei.

Din punct de vedere al înregistrărilor contabile, autoritățile fiscale au supus dezbaterii publice un proiect de ordin privindmodificarea planului de conturi, respectiv introducerea de noi conturi pentru înregistrarea în contabilitate a contribuțiilor noi salariale, astfel:

Art. 1. – În Planul de conturi general cuprins la punctul 594 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se introduc conturile 4315 „Contribuția de asigurări sociale (P)”, 4316 „Contribuția de asigurări sociale de sănătate (P)”, 436 „Contribuția asiguratorie pentru muncă (P)” și 646 „Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă”.”

Observam că sunt noi conturi analitice pentru asigurările sociale reținute pe ștat, iar pentru contribuția asiguratorie de muncă, legiuitorul decide evidențierea separată a cheltuielii printr-un cont distinct.

La determinarea salariului net, ținem cont de modificarea Codului fiscal, adusă de OUG nr. 79 din 2017, iar asigurările suportate de salariat sunt:
– contribuția la asigurările sociale,pensii în procent de 25%, în valoarede 4.500 lei x 25% = 1.125 lei;
– contribuția la asigurările sociale de sănătate în procent de 10%, în valoarede 4.500 lei x 10% = 450 lei;
– impozitul pe venitul din salarii în procent de 10%, aplicat la venitul net, respectiv 4.500 lei – (1.125 lei + 450 lei) =  2.925 lei, iar impozitul este 2.925 lei x 10% = 293 lei;
– contribuția asiguratorie de muncă suportată de angajator, în procent de 2,25%, respectiv suma de 4.500 lei x 2,25% = 101 lei.

Salariul net este în sumă de 4.500 lei – (1.125 lei + 450 lei + 293 lei) = 2.632 lei, carese achită salariatului prin transfer bancar.

Înregistrări contabile:
– 641 ”Cheltuieli cu salariile personalului” = 421 ”Personal salarii datorate” cu suma de 4.500 lei;
– 421 ”Personal salarii datorate” = 4315 „Contribuția de asigurări sociale” cu suma de 1.125 lei;
– 421 ”Personal salarii datorate” = 4316 „Contribuția de asigurări sociale de sănătate” cu suma de 450 lei;
– 421 ”Personal salarii datorate” = 444 ”Impozitul pe salarii” cu suma de 293 lei;
– 646 „Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă” = 436 „Contribuția asiguratorie pentru muncă” cu suma de 101 lei;
– 421 ”Personal salarii datorate” = 5121 ”Conturi la bănci în lei” cu suma de 2.632 lei.

SURSA: BENTA CONSULT