OG nr. 4 din 2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

În vigoare de la 01 August 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 598 din 25.07.2017

Actul  normativ  modifică modul în care este stabilită baza de calcul pentru contribuția la asigurările sociale – pensii, respectiv baza de calcul pentru contribuția la asigurările sociale de sănătate datorate atât de angajator, cât și de salariat pentru veniturile de natură salarială sau asimilate veniturilor salariale.
Baza de calcul pentru asigurările sociale – pensii, pentru asigurările sociale de sănătate este venitul brut salarial realizat lunar de salariați. Prin excepție de la această regulă, dacă venitul brut lunar este realizat printr-un contract de muncă cu timp parțial, iar venitul este mai mic decât salariul minim pe economie sau dacă venitul lunar este mai mic decât salariul minim pe economie, chiar dacă este în baza unui contract de muncă cu normă întreagă, baza de calcul pentru asigurările sociale–pensii și sănătate, se recalculează la nivelul salariului minim brut garantat în plată.
Se va ține cont de zilele în care contractul a fost activ în respectiva lună.

Fac excepție cazurile în care salariatul se află într-una dintre următoarele situații:
–  este elev sau student în vârstă de până la 26 ani;
–  urmează o formă de ucenicie;
–  este pensionar și beneficiază de pensii din sistemul public de pensii;
–  persoana fizică care realizează venituri din salarii având mai multe contracte de muncă cu timp parțial sau întreg, iar  valoarea cumulată a veniturilor din salarii depășește salariul minim pe economie;
–  persoanele cu dizabilități.

Actul normativ intră în vigoare la data de 1 august 2017 și se aplică pentru drepturile salariale achitate începând cu luna august.