OG nr. 25 din 2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 227 din 2015 privind Codul fiscal

În vigoare de la 31 August 201
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0607 din 31.08.2017

Actul normativ modifică Codul fiscal gradual, astfel:
a) incepandcu 03 septembrie 2017, se aplicamodificările privind scutirea de la plată pentru asigurările sociale aferente primelor de asigurare sau pentru abonamentele medicale;
b) incepand cu  15 septembrie 2017 și 01 octombrie 2017, se aplică o majorare a accizei pentru combustibili;
c) restul prevederilor se aplică de la 01 ianuarie 2018.
Primele de asigurare de sănătate privată, abonamentele medicale private sunt scutite de impozit, într-un plafon  anual de 400 euro/persoană. Scutirea se acordă și când acestea sunt decontate de către angajator.
Noutatea introdusă de actulnormativconstă în faptul că s-a reglementat scutirea și de la plata contribuțiilor de asigurări sociale obligatorii.
Această prevedere se aplică începând cu 03 septembrie 2017.

Începând cu 15 septembrie 2017,  pentru benzina cu plumb, benzina fără plumb și motorină, valoarea accizei pentru 1 litru de combustibil va fi:
a) benzina cu plumb : 2,108 lei/litru;
b) benzina fără plumb : 1,816 lei/litru;
c) motorina : 1,678 lei/litru.

Incepand cu 01 octombrie 2017,  valoarea accizei pentru 1 litru de combustibil este:
a) benzina cu plumb : 2,268 lei/litru;
b) benzina fără plumb : 1,976 lei/litru;
c) motorina : 1,838 lei/litru.

Incepand cu 01 ianuarie 2018, intră în vigoare urmatoarelemodificările fiscale din domeniul impozitului pe
profit, impozitului pe venitul din activități independente, impozitului pe reprezentanțe:
1. cheltuielile reprezentând valoarea creanțelor înstrăinate sunt deductibile limitat într-un procent de 30% din valoarea  creanțelor înstrăinate, la calculul impozitului pe profit;
2. veniturile din activități independente, cu excepția drepturilor de autor, desfășurate în România, sunt considerate a fi realizate în România, fie ca suntîncasate din străinătate sau din România;
3. contribuabili ce realizează venituri din alte surse pentru care impozitarea nu se realizează la sursă, vor depune  declarația anuală de impozit pe venit, până la data de 25 mai a anului următor;
4. impozitul pe reprezentanță pentru un an fiscal este stabilit în lei, la suma de 18.000 lei/an. Acesta trebuie achitat la bugetul de stat până în ultima zi a lunii februarie a anului fiscal aferent. Dacă se înființează o reprezentanță în cursul  exercițiului, aceasta are obligația să se înregistreze fiscal în maxim 30 de zile, dată la care trebuie plătit impozitul.