OG nr. 20 din 2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi prorogarea unor termene

În vigoare de la 31 August 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0705 din 31.08.2017

Aparatele de marcat electronice fiscale sunt considerate şi case de marcat electronice fiscale şi alte sisteme care  includ dispozitive cu funcţii de case de marcat, echipate cu dispozitiv de memorare a jurnalului electronic, care înglobează  constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare, dispozitivul de  memorare, afişajul client, dispozitivul de salvare externă şi dispozitivul de comunicaţie externă care permite integrarea într- un sistem informatic.
Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi data cu care acestea se conectează  la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale, se aprobă prin ordinul  preşedintelui ANAF.
Avizele privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale acordate distribuitorilor autorizaţi îşi menţin valabilitatea până la data expirării, dar nu mai târziu de 31 iulie 2018, față de 1 octombrie 2017 cum era precizat anterior.
Constituie contravenție comercializarea  de  către  distribuitorii  autorizaţi  sau  de  către  unităţile  din  reţeaua  acestora acreditate a aparatelor de marcat electronice fiscale, începând cu 1 august 2018.
Începând  cu 1  aprilie  2018,  Comisia  autorizează  numai  distribuitori  pentru aparatele  de  marcat  electronice  fiscale.
Începând  cu 1  august  2018  se  interzice  comercializarea  aparatelor  de  marcat electronice fiscale.
Începând cu 1 iunie 2018, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mari şi mijlocii, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din OUG nr. 28/1999.
Începând cu 1 ianuarie 2018, Comisia prevăzută la art. 5 alin. (1) din OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici  de  a  utiliza  aparate  de  marcat electronice fiscale,autorizează distribuitori pentru aparatele de  marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din OUG.